Įmonėms skirta EK apklausa dėl pokyčių plastiko granulių gamyboje ir tvarkyme

Europos Komisija kviečia MVĮ, veikiančias ES šalyse, kurios užsiima plastikinių granulių gamyba, jų perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu ir tvarkymu, dalyvauti apklausoje dėl numatomo naujo Europos teisės akto. Šiuo klausimynu siekiama, kad MVĮ perimtų gerąją praktiką mažinant taršą, kad ateityje būtų išvengta plastikinių granulių išsiliejimo į dirvožemį, vandenį, orą ir kitokios žalos aplinkai. Taip pat norima geriau suprasti galimą šių naujų Europos teisės aktų poveikį ypač mažoms įmonėms.

Apklausos duomenimis bus dalijamasi tik su Europos Komisija pagal specialų susitarimą arba jie bus pristatomi apibendrinti ir anonimizuoti, juos tvarkant pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas.

Apklausoje galite dalyvauti iki vasario 22 d.  

Nuoroda į apklausą: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME_Panel_Microplastics_Plastic_pellets

Jei turite papildomų klausimų, maloniai kviečiame kreiptis į EEN konsultantus:

  • Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmones prašome kreiptis į: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Kamila Lubytė, tel. +370 618 39095, el. paštu: lubyte@cci.lt )
  • Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmones įmones prašome kreiptis į: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Irma Taparauskienė, tel. +370 602 92901, el. paštu: taparauskiene@chamber.lt )
  • Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmones prašome kreiptis į: Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Daniela Diržininkaitė, +370 46  39 08 60, el. paštu: een@kcci.lt )