Apie saugų darbą – ir patraukliai, ir rimtai

Rytoj Valstybinė darbo inspekcija rengia socialinių partnerių susitikimą-konferenciją, skirtą aptarti socialinei partnerystei ir bendradarbiavimui užtikrinant saugias darbo vietas.
Tai – vienas iš antrus metus vykstančios Europos informacinės kampanijos „Saugi darbo vieta. Naudinga jums. Naudinga verslui.“, skirtos saugiai techninei priežiūrai, renginių Lietuvoje.
Šią kampaniją Lietuvoje vykdo Valstybinėje darbo inspekcijoje veikiantis Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (Agentūra) Lietuvos ryšių punktas, bendradarbiaudamas su Lietuvos darbuotojų saugos ir sveikatos informacinio tinklo dalyviais. Tinklą sudaro 26 nariai – valstybės institucijos ir įstaigos, įgyvendinančios valstybės darbuotojų saugos ir sveikatos politiką, mokslo įstaigos ir darbdavius bei darbuotojus atstovaujančios organizacijos.
Kampanijos sėkmę lemia efektyvi partnerystė su svarbiausiais dalyviais, todėl susitikimo tikslas yra į jos organizavimą įtraukti kuo daugiau organizacijų. Itin veiksmingai praėjusiais metais vykdant kampanijos „Saugi darbo vieta. Naudinga jums. Naudinga verslui“ priemones buvo bendradarbiaujama su Europos verslo ir inovacijų tinklo atstovais Lietuvoje. Buvo rengiami bendri seminarai darbdaviams, mokymai, straipsniai verslui aktualiomis temomis, dalyvaujama regioninėse parodose organizuojant konsultacijas, plėstas informacijos pasiekiamumas verslui keičiantis ja savo tinklalapiuose. Lietuvos patirtis įvertinta, kaip vienas iš geriausiai Europos šalyse vykdomų šios partnerystės projektų ir pristatyta Agentūros visų nacionalinių ryšių punktų pasitarime Bilbao mieste.
Saugios techninės priežiūros kampanijos metu akcentuojama techninės priežiūros svarba užtikrinant saugias ir sveikas darbo vietas. Šia kampanija siekiama skatinti nuolatinę ir sisteminę įrangos, mašinų, įrenginių priežiūrą tam, kad jie veiktų saugiai, užkertant kelią nelaimingiems atsitikimams darbe. Tuo tikslu šiemet bus vėl rengiami seminarai darbdaviams, specialistams, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams, skleidžiamos žinios per Agentūros ir jos Lietuvos ryšių punkto interneto svetainę, platinami lankstinukai, informaciniai biuleteniai ,,Faktai“, šmaikšti ir patraukli animacinė vaizdo medžiaga su populiariu herojumi Napo.
Pagal Europos Sąjungos šalių statistiką, 10-15 proc. mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe ir 15-20 proc. visų nelaimingų atsitikimų darbe susiję su technine priežiūra. Akivaizdus šios informacinės kampanijos temos aktualumas ir Lietuvoje – pernai apie trečdalį visų sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe buvo susiję su darbo įrenginių naudojimu.
Išsamesnė informacija: Personalo ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos ryšių punkto koordinatorė Nerita Šot,  tel. (8 5) 260 3472.