Anglies dioksido mažinimo iki 2050 m. viešoji konsultacija

Europos Komisija pradėjo vykdyti viešas konsultacijas dėl anglies dioksido panaudojimo ekonomijos iki 2050 metų. Šios konsultacijos vyks iki 2010 m. gruodžio 8 d. Konsultacijų tikslas – išklausyti visuomenės nuomonę, kaip būtų galima sumažinti anglies dioksidą išskiriančių šaltinių naudojimą Europoje.

2011 m. pirmoje pusėje Europos Komisija pateiks strategiją, kurios tikslas – sumažinti dujų emisiją 80-85% iki 2050 m. (lyginant su 1990 m. lygiu). Tolimesni Europos Sąjungos veiksmai bus nukreipti į šiuos esminius sektorius: elektros ir dujų rinką, energijos šaltinius, transportą, pirkėjų elgesį ir artimesnį tarptautinį bendradarbiavimą.

Nuoroda:http://ec.europa.eu/clima/consultations/0005/index_en.htm

Informaciją pateikė:
Aivaras Knieža
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas