8 dalykai, kuriuos turite žinoti apie laisvosios prekybos sutartį tarp Kanados ir Europos Sąjungos

Aštuoni pagrindiniai privalumai, kuriuos laisvosios prekybos sutarti tarp Kanados ir Europos Sąjungos (CETA) suteikia Europos ir Kanados mažoms ir vidutinėms įmonėms yra šie:

  1. Prekių tarifai. Laisvosios prekybos sutartis tarp Kanados ir Europos Sąjungos panaikina 98 proc. visų anksčiau galiojusių tarifų. Tai ne tik leis sutaupyti milijardus eurų, bet ir sudarys palankias konkurencines sąlygas MVĮ daug lengviau patekti į Kanados ar Europos Sąjungos rinkas. Vartotojams taip pat naudinga didesnė konkurencija ir platesnės produktų pasirinkimo galimybės.
  2. Darbuotojų mobilumas. Laisvosios prekybos sutartis tarp Kanados ir Europos Sąjungos numato laikino atvykimo galimybę. Tai palengvina darbuotojų, atvykstančių trumpoms verslo kelionėms, komandiruotų darbuotojų, investuotojų, paslaugų tiekėjų ir nepriklausomų specialistų veiklą Kanadoje ir ES.
  3. Investicijos. Prekybos sutartis panaikino užsienio investicijų ribas. Tai leidžia ES investuotojams pervesti savo kapitalą Kanadoje atgal į ES ir atvirkščiai. Be to, CETA nustatė prognozuojamas taisykles, kurios leidžia valdyti ir saugoti investicijas. Pavyzdžiui CETA draudžia Kanadai diskriminuoti ES investuotojus Kanados investuotojų ar trečiųjų šalių investuotojų naudai. Investuotojai taip pat turi didesnę apsaugą nuo nusavinimo ar jų investicijų nacionalizavimo.
  4. Viešieji pirkimai. ES įmonės dabar gali dalyvauti konkursuose dėl Kanados viešųjų pirkimų ir atvirkčiai.
  5. Paslaugos. Dažniausiai galvojant apie prekybos susitarimus, primiausia į galvą ateina mintis fizinės prekės, tačiau CETA taip pat sumažina tarpvalstybinius prekybos paslaugų apribojimus. Paslaugos sudaro tris ketvirtadalius visos Europos ekonomikos. Tai, kad daugelį jų dabar lengviau eksportuoti į Kanadą, sukuria nemažai naujų galimybių Europos MVĮ.
  6. Atitikties vertinimas. CETA protokolas dėl atitikties vertinimo nustato pagrindą, kaip Kanada ir ES priima kitos šalies pripažintų įstaigų gaminių sertifikatus tam tikrose produktų kategorijose. Tai reiškia, kad paskirta atitikties vertinimo įstaiga ES gali išbandyti ES produktus eksportui į Kanadą pagal Kanados taisykles ir atvirkščiai. Tai ženkliai sumažins verslo išlaidas ir bus naudinga Kanados ir Europos MVĮ.
  7. Abipusis profesinių kvalifikacijų pripažinimas. CETA sukūrė sistemą, kuri leidžia Kanadai pripažinti ES įgytas profesines kvalifikacijas ir atvirkščiai. Tai reiškia, kad profesionalūs buhalteriai, architektai ir inžinieriai iš ES ar Kanados gali praktikuotis vienas kito teritorijoje. CETA numatė profesines organizacijas ir valdžios institucijas ES ir Kanadoje derėtis dėl abipusio pripažinimo pasiūlymo, kurį vėliau bus galima integruoti į CETA.
  8. Aplinkos apsauga. Prekybos susitarime taip pat yra kalbama ir apie aplinką. Šalys įsipareigojo padėti užtikrinti prekybos ir aplinkos apsaugos palaikymą ir stiprinimą. CETA užtikrina, kad būtų galima įgyvendinti šalies aplinkos apsaugos įstatymus ir, kad šalys skatins visuomenės supratimą apie šiuos įstatymus ir jų skaidrumą. Laisvosios prekybos sutartimi tarp Kanados ir Europos Sąjungos taip pat yra siekiama skatinti tvarų išteklių valdymą ir išlaikyti aukštus aplinkosaugos standartus.

Nuotrauka ir informacija Enterprise Europe Network