45 000 mikro kreditų bedarbiams ir smulkiesiems verslininkams

ES socialinių reikalų ir darbo ministrai susitarė dėl naujų paskolų asmenims, kurie prarado darbą ir norėtų pradėti ar toliau plėtoti smulkųjį verslą. Šios iniciatyvos tikslas yra iš dalies padėti įveikti krizę ir ji skirta žmonėms, kurie negali gauti paskolos dėl ekonominės krizės ar dėl nepakankamo užstato. Tie, kurie pasinaudos šia galimybe, turės teisę ir į mokymus, gauti profesionalų instrukcijas bei patarimus ir sulaukti paramos rengiant verslo planą, glaudžiai bendradarbiaujant su Europos socialiniu fondu.

Tikimasi, kad bendradarbiaujant su Europos investicijų banko grupe pradinis 100 mln. eurų biudžetas, skirtas paskoloms, išaugs iki 500 mln. eurų. Per 8 ateinančius metus galėtų būti išduota apie 45 000 paskolų. Be to, pasiskolinusieji turės galimybę iš Europos socialinio fondo susigrąžinti nuo palūkanų normos dalį įmokų ir tai turėtų palengvinti verslo pradžią.

Pagal šią iniciatyvą mikro kreditai – tai paskolos iki 25 000 eurų, skirtos mikro įmonėms, kuriose dirba mažiau kaip 10 darbuotojų (91 proc. Europos verslo), bedarbiai arba neveiklūs žmonės, kurie norėtų pradėti nuosavą verslą, bet neturi galimybės įsigyti tradicinių banko paslaugų. 99 proc. visų naujų įmonių Europoje yra mikro arba mažos įmonės bei ⅓ iš jų įsteigtos bedarbių asmenų.

Išsamesnė informacija http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langld=en&catld=89&newsld=547&furtherNews=yes