27 Europos Sąjungos narių konkurencingumas

Įmonių ir pramonės direktoratas paskelbė 27 Europos Sąjungos šalių pramonės konkurencingumo apžvalgą. Šios apžvalgos tikslas – išanalizuoti pramonės konkurencingumą Europos Sąjungoje bei pateikti pasiūlymus, kaip šį konkurencingumą padidinti tiek pačioje Europos Sąjungoje, tiek ir už jos ribų.

2020 m. Europos strategijoje prioritetinėmis sritimis įvardijami konkurencijos didinimas, aplinkai draugiška ir efektyviai resursus naudojanti ekonomika.

Nuoroda:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/533&format=HTML&aged=0&language=ENguiLanguage=en

Informaciją pateikė:

Aivaras Knieža
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas