Informacijos ir komunikacijų technologijų partnerystės renginys CeBIT FUTURE MATCH 2014, kovo 10-14 d., Hanoveryje (Vokietija) Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network) kviečia dalyvauti šešioliktajame partnerystės renginyje CeBIT FUTURE MATCH 2014. Renginys vyks didžiausios pasaulyje  informacinių ir ryšių technologijų parodos CeBIT 2014 metu. Jau nuo 1999 metų organizuojamame renginyje 2013 metais

2010 m. spalio pradžioje EK paskelbė komunikatą „Inovacijų sąjunga“, kuris, tikimasi, suteiks naują impulsą Europos konkurencingumui. Europos Komisija (EK) pristatė išsamią inovacijų strategiją – nuo mokslinių tyrimų iki mažmeninės prekybos. „Inovacijų sąjunga“ yra viena iš 7 Europos strategijos „Europa 2020“ iniciatyvų, kurią 2010 m. birželio mėn. patvirtino valstybės narės ir kuri padės siekti Lisabonos strategijoje numatytų tikslų. Pagrindiniai “Inovacijos Sąjungos“  elementai - kuriama Europos sąjungos partnerystė sutelkiant visas suinteresuotas šalis nacionaliniu, regioniniu, valstybiniu ir privačiu lygiu; daug dėmesio bus skiriama energetikai,