Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių reikalauja, kad ingredientų sąraše visų kvapų arba aromatinių kompozicijų ir jų žaliavų apibūdinimui būtų vartojami terminai „parfum“ arba „aroma“. Reglamento trečiame priede išvardinti 26 aromatiniai alergenai, kuriems taikomi specialūs ženklinimo reikalavimai, o antrame priede skelbiamas draudžiamų kosmetikos gaminiuose naudoti medžiagų sąrašas. Europos Komisija (EK) viešų konsultacijų pagalba siekia išsiaiškinti suinteresuotų šalių nuomonę dėl galimų reglamento pokyčių, ypač dėl trečiame priede pateikiamų alergenų sąrašo, kuriems taikomi specialūs ženklinimo reikalavimai, išplėtimo. EK taip