Europos Komisijos vieša konsultacija dėl aromatinių alergenų

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių reikalauja, kad ingredientų sąraše visų kvapų arba aromatinių kompozicijų ir jų žaliavų apibūdinimui būtų vartojami terminai „parfum“ arba „aroma“. Reglamento trečiame priede išvardinti 26 aromatiniai alergenai, kuriems taikomi specialūs ženklinimo reikalavimai, o antrame priede skelbiamas draudžiamų kosmetikos gaminiuose naudoti medžiagų sąrašas.

Europos Komisija (EK) viešų konsultacijų pagalba siekia išsiaiškinti suinteresuotų šalių nuomonę dėl galimų reglamento pokyčių, ypač dėl trečiame priede pateikiamų alergenų sąrašo, kuriems taikomi specialūs ženklinimo reikalavimai, išplėtimo. EK taip pat svarsto 3 nesaugių alergenų (HICC, atranolis ir chloroatranolis) uždraudimo galimybę, kurie būtų perkelti į antrą priedą.

Visos suinteresuotos šalys, įskaitant ir valstybių narių valdžios įstaigas, gamintojus bei susijusias pramonės ir vartotojų asociacijas, skatinamos pareikšti savo nuomonę iki 2014 m. gegužės mėn. 14 d.

Daugiau informacijos:
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/consultation_cosmetic-products_fragrance-allergens_201402_en.htm

Šios konsultacijos klausimai ir atsakymai skelbiami:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-108_en.htm

 

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas