2-asis kvietimas teikti paraiškas tekstilės, aprangos, odos, avalynės sektorių įmonėms bei naujų technologijų kūrėjams tarptautinių bendradarbiavimo projektų finansavimui

Europos Sąjungos iniciatyva – European Light Industries Innovation and Technology (ELIIT) – kviečia mažas ir vidutines Europos įmones teikti paraiškas tarptautiniams bendradarbiavimo projektams.

ELIIT tikslas yra paskatinti tekstilės, aprangos, odos, avalynės sektorių bendradarbiavimą su naujų technologijų savininkais ar kūrėjais tarptautiniu mastu, kurie padėtų tradiciniuose sektoriuose padidinti produktyvumą, integraciją į vertės grandines, išteklių panaudojimo efektyvumą ir sukurtų naujus didelės pridėtinės vertės gaminius ar paslaugas. Projekto rėmuose galima tradiciniuose sektoriuose diegti didelio poveikio (DPT) ir skaitmenines technologijas, dirbtinį intelektą, daiktų interneto ir kitas technologijas.

Plačiau ELIIT lankstinuke (anglų kalba).

Konkursą laimėję geriausi 25 projektai gaus:

– tiesioginę paramą (vertė iki 70 tūkst. EUR);

– ugdomąjį vadovavimą („koučingas“);

– tinklaveiką su specialistais ir kt.

Paraiškų pateikimo terminas – 2021 m. balandžio 14 d.

ELIIT iniciatyvos tinklalapis: https://ec.europa.eu/eliit

Išsami informacija apie kvietimo sąlygas, tinkamumo kriterijus, paraiškos teikimo procedūrą:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en

Kvietimas teikti paraiškas (anglų kalba): https://eliit.ems-carsa.com/call/detail/3