Platforma kovos su koronavirusu sprendimų susisteminimui

BioWin klasteris iš Belgijos sukūrė interaktyvią platformą sprendimams, produktams ir kitiems gaminiams, galintiems padėti kovojant su koronavirusu, susisteminti. Šios platformos tikslas – vienoje vietoje surinkti augantį sprendimų poreikį ir pačius galimus sprendimus. Jeigu užsiimate naujų technologijų, inovacijų kūrimu, testavimu, prototipų gamyba, moksliniais tyrimais, pavyzdžiui, inovatyvių apsaugos priemonių (kombinezonai, respiratoriai, kaukės, pirštinės ir pan.) prototipų kūrimu, informacinių ir ryšių technologijų sprendimais, dirbtinio intelekto panaudojimu kuriant stebėjimo ar nuotolinio darbo sistemas, prognozuojant galimus COVID-19 židinius, padedant žmonėms ar verslui organizuotis nuotolinį darbą, mokymąsi, o

Verslo paramos ir ekonomikos skatinimo priemonės skirtingose šalyse

Reaguodami į Europoje ir visame pasaulyje susidariusią situacija dėl COVID-19 pandemijos ir suprasdami iššūkius, su kuriais dėl šios situacijos susiduria verslas, Enterprise Europe Network, veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, pasitelkdamas platų partnerių tinklą užsienio šalyse, surinko informaciją ir sudarė šiai dienai numatytų verslo paramos ir ekonomikos skatinimo priemonių skirtingose šalyse suvestinę. Daugelyje šalių numatytos verslo paramos ir skatinimo priemonės paremtos trimis pagrindiniais „ramsčiais”: mokesčių atidėjimu, lengvatinių skolinimosi sąlygų sudarymu per paskolų garantijas ir papildomus fondus bei priemonėmis darbo vietų

Dažniausiai taikomos verslo paramos priemonės ES šalyse

Dauguma ES šalių narių, siekdamos apsaugoti verslą nuo neigiamų koronaviruso krizės pasekmių, jau ėmėsi vienokių ar kitokių veiksmų. Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas (angl. DG GROW) kartu su Komisijos paskirtais atstovais MVĮ reikalams kiekvieno šalyje narėje (angl. SME Envoy) atliko verslo paramos ir ekonomikos skatinimo priemonių šalyse narėse palyginimą. Plačiausiai tarp ES šalių taikoma priemonė – mokesčių ir socialinio draudimo įmokų atidėjimas. Turimais duomenimis, visos 27 ES šalys narės taiko mokesčių atidėjimo priemones arba paankstino mokesčių