Europos Komisijos konsultacija dėl „verslas–verslui“ dalijimosi duomenimis principų ir gairių

Bendrosios skaitmeninės rinkos iniciatyva siekiama pagerinti ne asmens duomenų (pvz. viešojo sektoriaus bei verslo įmonių disponuojamų duomenų, viešosiomis lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų duomenų) prieinamumą duomenų ekonomikoje.

Geresnis duomenų prieinamumas galėtų praversti toms MVĮ, kurios paprastai neturi pakankamų išteklių rinkti duomenis pačios. Dalijimasis verslo duomenimis visų pirma turėtų būti grindžiamas laisve sudaryti sutartis.

Atsiradus galimybei išmaniuosius įrenginius prijungti prie interneto (daiktų internetas), kyla naujų uždavinių, susijusių su komerciniu konfidencialumu, konkurencija ir sąžiningu vertės priskyrimu. Europos Komisija išanalizavo kylančius teisinius klausimus bei pasiūlė laikytis tam tikrų dalijimosi duomenimis principų.

Europos Komisija siekia sužinoti verslo nuomonę dėl siūlomų principų, kurie užtikrintų sąžiningą rinkų veiklą ir jų atvirumą.

 

Maloniai prašome užpildyti  klausimyną, kurį rasite čia,  ir iki š. m. gruodžio 12 d. atsiųsti į:

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 2135450 (Marijus Muralis).

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu irma.taparauskiene@chamber.lt. Informaciją teikia tel. (8 37) 22 92 12 (Irma Taparauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu een@kcci.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Simona Pocytė).

Dėkojame už sugaištą laiką.