Žalesnės ir švaresnės ekonomikos veiksmų planas

Europos Komisija palankiai įvertino Tvaraus finansavimo aukšto lygio ekspertų grupės galutinę ataskaitą. Joje pateikiamos tvarias investicijas remiančios finansų sistemos strateginės rekomendacijos.

Remdamasi šiomis rekomendacijomis, Komisija parengs galutinę tvarių finansų strategiją. ES tvaraus finansavimo strategija yra vienas iš prioritetinių Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano veiksmų ir vienas iš svarbiausių žingsnių įgyvendinant istorinį Paryžiaus susitarimą bei ES darnaus vystymosi darbotvarkę. Norint pasiekti Paryžiuje sutartus ES 2030 m. tikslus, tarp kurių ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas 40 proc., kasmet reikia maždaug 180 mlrd. papildomų investicijų. Siekiant šių tikslų tenka labai svarbus vaidmuo finansų sektoriui, nes tokioms tvarioms investicijoms galėtų būti skirtos didelės privataus kapitalo sumos. Komisija yra pasiryžusi būti pasaulio lyderė šioje srityje ir prie tvarios veiklos prisidėti norintiems investuotojams padėti pasirinkti tinkamus projektus ir bendroves.

Galutinėje Tvaraus finansavimo aukšto lygio ekspertų grupės ataskaitoje išdėstyta, kokius sunkumus reikia įveikti ES ir kokios galimybės jai atsiveria vykdant tvaraus finansavimo politiką. Nurodoma, kaip finansų sektorius gali susigrąžinti ryšį su realiąja ekonomika, kad prisidėtų prie žiedinės ir tausiau išteklius naudojančios ekonomikos kūrimo. Ekspertų grupė teigia, kad investicijas nukreipus į ilgalaikius tvarius projektus finansų sistema taptų dar stabilesnė.

Ataskaitoje siūloma:

  • sukurti klasifikavimo sistemą, arba taksonomiją, kad rinkos subjektams būtų aišku, kas iš tiesų yra tvaru;
  • aiškiai nustatyti investuotojų pareigas kuriant tvaresnio finansavimo sistemą;
  • iš finansų įstaigų ir bendrovių reikalauti daugiau atskleisti, kaip jų sprendimais atsižvelgiama į tvarumo aspektą;
  • sukurti ES žaliųjų investicijų fondų ženklą;
  • Europos priežiūros institucijas įgalioti rūpintis ir tvarumo aspektu;
  • sukurti europinį žaliųjų obligacijų standartą.

Remdamasi šios grupės ataskaita Komisija parengs ir per ateinančias savaites pateiks išsamų tvaraus finansavimo veiksmų planą. Ataskaitos išvados ir Komisijos veiksmų planas bus aptarti 2018 m. kovo 22 d. Briuselyje įvyksiančioje aukšto lygio konferencijoje.

Pagrindiniai faktai

Kurdama darnų vystymąsi palaikančią finansų sistemą Europos Sąjunga išsiveržė į priekį. 2015 m. priimti labai reikšmingi tarptautiniai susitarimai – JT darbotvarkė iki 2030 m., darnaus vystymosi tikslai ir Paryžiaus susitarimas dėl klimato. 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijoje,  energetikos sąjungos strategijoje ir žiedinės ekonomikos veiksmų plane ES išsikėlė aukštus klimato, aplinkos ir tvarumo tikslus.

Ne tik dėl šių įsipareigojimų, bet ir dėl to, kad vis aiškiau suvokiama, kaip svarbu kuo skubiau spręsti aplinkos problemas ir gyventi tvariau, kyla veiksmingos ES tvaraus finansavimo strategijos būtinybė. 2016 m. gruodžio mėn. Komisija įsteigė nepriklausomą aukšto lygio grupę. Ją sudaro 20 patyrusių ekspertų – pilietinės visuomenės narių, finansų sektoriaus, akademinės bendruomenės atstovų ir europinių bei tarptautinių institucijų stebėtojų.

Kurdama darnų vystymąsi palaikančią finansų sistemą Europos Sąjunga išsiveržė į priekį. 2015 m. priimti labai reikšmingi tarptautiniai susitarimai – JT darbotvarkė iki 2030 m., darnaus vystymosi tikslai ir Paryžiaus susitarimas dėl klimato. 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijojeenergetikos sąjungos strategijoje ir žiedinės ekonomikos veiksmų plane ES išsikėlė aukštus klimato, aplinkos ir tvarumo tikslus.

Plačiau: https://ec.europa.eu/lithuania/roadmap%20for%20greener%20and%20cleaner%20economy_lt