Uosto paslaugų įkainiai bus skaidresni

Uostuose teikiamų laivų vilkimo, švartavimo ar krovinių tvarkymo paslaugų įkainiai turės būti skaidrūs ir atitikti sąnaudas. Tai numato atnaujintos ES taisyklės, kurioms trečiadienį pritarė Europos Parlamentas (EP). Jos bus taikomos daugiau kaip 300 ES jūrų uostų, įskaitant Klaipėdą, kuriuose iš viso dirba beveik pusė milijono darbuotojų. Taip siekiama paskatinti efektyvesnę uostų veiklą tikintis pritraukti investicijų.

„Po 15 metų diskusijų pagaliau susitarėme dėl Europos uostų politikos ateities: esami uostų valdymo modeliai galės toliau sėkmingai veikti, tačiau svarbu gerinti darbo sąlygas ir didinti uostų veiklos skaidrumą“, – pažymėjo EP pranešėjas Knut Fleckenstein (Socialistai ir demokratai, Vokietija).

Šiuo metu trūksta skaidrumo nustatant uostų paslaugų – pavyzdžiui, laivų vilkimo, švartavimo ar krovinių tvarkymo – tarifus, o infrastruktūros plėtrai skirtos valstybės lėšos ne visada apskaitomos atskirai nuo komercinės veiklos pajamų. Naujomis taisyklėmis uostai įpareigojami deklaruoti iš valstybės gaunamas lėšas atskirai nuo lėšų, gaunamų iš komercinės veiklos. Be to, uosto paslaugų įkainiai turės būti nustatomi skaidriai, o ES valstybės turės nustatyti šios srities skundų nagrinėjimo tvarką.

Kaip ir iki šiol, uostai galės arba patys teikti minėtas paslaugas, arba taikyti minimalius reikalavimus paslaugų teikėjams, o tam tikrais pagrįstais atvejais (dėl žemės ar pakrantės stygiaus, eismo uoste ypatumų ar uosto saugumo) – leisti riboti jų skaičių. Siekiant geresnės uostų paslaugų kokybės taip pat nustatomi nauji reikalavimai periodiniam personalo mokymui, ypač sveikatos ir saugos srityse.

Naujosioms taisyklėms pritarė 546 EP nariai, nepritarė 140, o susilaikė 22. Jos jau suderintos su ES Taryba, tačiau dar būtinas formalus jos pritarimas.