Tarptinklinio ryšio mokesčių pabaiga

2017 m. sausio 31 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos atstovai žengė paskutinį žingsnį siekdami nuo 2017 m. birželio 15 d. panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius: sutarė, kaip reguliuoti didmeninę tarptinklinio ryšio rinką – nustatė kainas, kurias ryšio operatoriai taikys vieni kitiems, kai jų klientai naudosis kito ES ryšio operatoriaus tinklu.

Sutarta dėl tokių maksimalių didmeninių kainų: 3,2 cento už minutę pokalbio ir 1 centas už SMS žinutę nuo 2017 m. birželio 15 d.; duomenų srauto kaina – ne daugiau kaip 7,7 euro už 1 GB – per penkerius metus iki 2022 m. sausio 1 d. turėtų sumažėti iki 2,5 euro.

Sutartos didmeninės kainos „tarptinklinį ryšį savo šalies kainomis“ padarys priimtinesnį ir vartotojams, ir verslininkams, nes užtikrins, kad tinklo operatorių sąnaudos bus padengtos, o didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos išliks konkurencingos.

Vakarykštis susitarimas dėl didmeninių kainų ir Sąžiningo naudojimo ir tvarumo taisyklės, kurias Komisija priėmė 2016 m. gruodį, suteiks vartotojams galimybę nuo 2017 m. birželio 15 d. keliaujant į kitas ES šalis skambinti, siųsti SMS žinutes ar naršyti internete tomis pačiomis kainomis, kokias jie moka savo šalyje.

Daugiau informacijos (anglų kalba): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-193_en.htm