Pramonės įmonių energetiniam auditui – 300 tūkst. eurų ES investicijų

Europos Komisija paskelbė viešas konsultacijas dėl paslaugų teikėjo paso sukūrimoŪkio ministerija, skatindama Lietuvos įmones identifikuoti energijos vartojimo mastą, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti, skelbia antrąjį kvietimą pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Auditas pramonei LT“. Pagal šį kvietimą finansuojamoms veikloms numatoma skirti iki 300 tūkst. eurų ES investicijų.

Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus, Lietuvos pramonės įmonių energijos suvartojimo intensyvumas gerokai didesnis nei ES vidurkis. Norėdami sumažinti šį energijos suvartojimo intensyvumą, rekomenduojame įmonėms pasinaudoti ES investicijomis pagal priemonę „Auditas pramonei LT“. ES investicijos suteiktų joms galimybę sumažinti energijos vartojimą ir gaminamos produkcijos savikainą, numatyti žingsnius energijos vartojimo efektyvumui didinti, sustiprinti konkurencines galimybes Lietuvos ir užsienio šalių rinkose.

Pagal priemonę „Auditas pramonei LT“ galimi pareiškėjai yra labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės, taip pat didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas didelėse įmonėse atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES. Pareiškėjų remiama veikla – energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse. Pagal šią priemonę partneriai negalimi.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 18 tūkst. eurų, jeigu projektas skirtas energijos vartojimo auditui atlikti vidutinėje ar didelėje pramonės įmonėje, ir 10 tūkst. eurų, jeigu projektas skirtas energijos vartojimo auditui atlikti labai mažoje ar mažoje pramonės įmonėje. Didžiausia galima finansuojamoji dalis – ne daugiau kaip 70 procentų.

Lietuvos pramonės įmonės, siekiančios gauti finansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama svetainėse www.esinvesticijos.lt, http://ukmin.lrv.lt/, www.lvpa.lt, ir pateikti ją VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2017 m. gegužės 29 dienos.

Pirmuoju priemonės „Auditas pramonei LT“ kvietimu 21 šalies pramonės įmonei buvo skirta beveik 265 tūkst. eurų ES investicijų.