Pradėjo veikti portalas „Due Diligence Ready“, padedantis įmonėms atsakingai pirkti žaliavas

Portale „Due Diligence Ready!“ įmonėms bus teikiamos rekomendacijos, kaip patikrinti, iš kokių šaltinių įsigyjami metalai ir naudingosios iškasenos, naudojami jų tiekimo grandinėse. Tai padės įmonėms įsitikinti, kad jų naudojamos žaliavos išgautos gerbiant žmogaus teises, taip pat padidinti visų jų vertės grandinių etapų skaidrumą ir atskaitomybę.

Portalas „Due Diligence Ready!“ padės įmonėms:

  • tobulinti naudingųjų iškasenų pirkimo išsamaus patikrinimo pajėgumus – portale įmonėms bus teikiama informacija ir mokomosios priemonės, kad jos galėtų atlikti išsamų patikrinimą. Ši priemonė visų pirma skirta mažosioms ir vidutinėms įmonėms, tačiau ja naudotis skatinamos visos įmonės, kurių tiekimo grandinėse naudojamos naudingosios iškasenos ir metalai;
  • laikytis ES reglamento dėl atsakingo naudingųjų iškasenų pirkimo (Reglamentas dėl naudingųjų iškasenų konfliktų zonose) – portale bus teikiamos rekomendacijos dėl atsakingo metalų ir naudingųjų iškasenų, visų pirma alavo, tantalo, volframo, aukso pirkimo. Šie metalai naudojami gaminti kasdieninio naudojimo produktams – mobiliesiems telefonams, automobiliams, papuošalams ir kt.
  • reaguoti į augančią atsakingai išgaunamų naudingųjų iškasenų paklausą rinkoje – gerindamas visų tiekimo grandinės etapų skaidrumą, portalas Due Dilligence Ready! padės įmonėms reaguoti į augantį informuotumą ir tvarių produktų bei paslaugų paklausą, taip pat prisidės prie teigiamų pokyčių naudingųjų iškasenų ir metalų sektoriuje.

Naudingosios iškasenos mūsų ekonomikai atveria dideles galimybes, visų pirma strateginiuose verslo sektoriuose – baterijų, itin našių kompiuterių ar mikroelektronikos, tačiau, jeigu jos išgaunamos konfliktų apimtose ar didelės rizikos zonose, tai gali prisidėti prie smurto protrūkių palaikymo, žmogaus teisių pažeidimų. Todėl siekiama užtikrinti, kad Europos pramonės naudojamos naudingosios iškasenos būtų įsigyjamos atsakingai, o sukilėlių grupuotės negautų pajamų konfliktams ir teroro veiksmams finansuoti.

Portalas „Due Diligence Ready!“

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija