Naujos taisyklės automobilių nuomos bendrovėms

Ar esate kada nors rezervavę automobilį internetu, o atvykę jo atsiimi sužinojote, kad turėsite mokėti daugiau? Pernai Europoje taip nutiko 2 000 vartotojų, kurie pranešė apie tokią praktiką Europos vartotojų centrams, padedantiems kitose šalyse keliaujantiems ar perkantiems vartotojams.

Kadangi gerokai padaugėjo skundų dėl probleminių automobilių nuomos atvejų, Europos Komisija ir nacionalinės vartotojų apsaugos institucijos pradėjo bendradarbiauti su penkiomis svarbiausiomis automobilių nuomos bendrovėmis, kad šios problemos būtų išspręstos.

Šiandien institucijos nusprendė užbaigti šį bendradarbiavimo įgyvendinant taisykles etapą. Jos teigiamai vertina penkių pagrindinių šio sektoriaus bendrovių „Avis“, „Europcar“, „Enterprise“, „Hertz“ ir „Sixt“ komercinės praktikos pokyčius, dėl kurių bus laikomasi ES vartotojų apsaugos taisyklių. ES prekybos asociacija „Leaseurope“, padėjusi į šią iniciatyvą įtraukti pramonės sektorių, taip pat toliau rengia gaires, skirtas visam automobilių nuomos sektoriui.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Europos Komisijos narė Věra Jourová sakė: „Šiandien svarbi diena Europos vartotojams. Įdėjome daug pastangų derėdamiesi su automobilių nuomos bendrovėmis, kad visoje ES būtų užtikrinta galimybė išsinuomoti automobilį sąžiningomis sąlygomis, nepriklausomai nuo to, kokioje ES šalyje automobilis nuomojamas. Noriu padėkoti nacionalinėms vartotojų apsaugos institucijoms už nuostabų darbą, o automobilių nuomos bendrovėms – už jų bendradarbiavimą. Vartotojai visoje Europoje dabar turi geresnes sąlygas ir geresnę apsaugą.“

Šis dialogas su nacionalinėmis vartotojų apsaugos institucijomis, kurį plėtoti padeda Europos Komisija ir kuriam vadovauja JK konkurencijos ir rinkų reguliavimo tarnyba, klientams leis sudaryti šias sąlygas:

  • Į bendra rezervacijos kainą įtraukiami visi neišvengiami mokesčiai. Pvz., jeigu pagal kai kurių šalių įstatymus žieminės padangos yra privalomos, jos bus įtrauktos į nurodomą kainą.
  • Suprantamai apibūdintos svarbiausios nuomos paslaugos. Klientams bus pateikta aiški informacija apie pagrindinius nuomos aspektus (įskaičiuotą kilometražą, degalų politiką, atšaukimo politiką, užstato reikalavimus ir kt.).
  • Aiški informacija apie papildomą draudimą. Klientams bus nurodyta papildomų paslaugų kaina ir išsami informacija apie jas, visų pirma, apie draudimo su atsakomybės apribojimu tipus, dėl kurių sumažėja žalos atveju mokėtina franšizė. Prieš klientui nusiperkant draudimą, turi būti aiškiai nurodyta, kokio pobūdžio atsakomybės apribojimas yra įskaičiuotas į bazinę nuomos kainą ir kas yra įtraukta į visus papildomo draudimo tipus.
  • Skaidri degalų politika. Klientams visada bus suteikiama galimybė gauti automobilį su pilnu baku ir jį grąžinti su pilnu baku.

Žalos atveju:

  • Aiški transporto priemonės patikros procedūra. Prieš apmokant žalą klientams bus nurodytos žalos priežastys ir jos įrodymai.
  • Sąžiningi žalos nagrinėjimo procesai. Prieš apmokant žalą klientams suteikiama galimybė užginčyti bet kokį žalos reikalavimą.

Tolesni veiksmai

Europos Komisija ir nacionalinės vartotojų apsaugos institucijos toliau atidžiai stebės automobilių nuomos rinką. Komisija ypač daug dėmesio skirs kitų rinkos dalyvių (tarpininkų ir kitų automobilių nuomos bendrovių) taikomai praktikai. Visi dalyviai turėtų vienodai skaidriai informuoti apie paslaugas ir kainas.

Pagrindiniai faktai

Europos vartotojų apsaugos centrams iš turistų visoje ES sulaukus daug skundų, Komisija, Europos vartotojų apsaugos institucijos ir penkios didžiausios automobilių nuomos bendrovės, kurioms Europos Sąjungoje tenka du trečdaliai visų automobilių nuomos užsakymų iš privačių asmenų, 2014 m. pradėjo dialogą (žr. IP/15/5334).Vykstant dialogui penkios didžiausios automobilių nuomos bendrovės („Avis“, „Europcar“, „Enterprise“, „Hertz“ ir „Sixt“) jau pakeitė ir patobulino savo komercinę praktiką, sutarčių sąlygas ir vidaus politiką, o pakeitimai jau yra įgyvendinti.

Nuo 2010 iki 2016 m. padvigubėjo skundų dėl automobilių nuomos sektoriaus, nors bendras EVC gautų skundų skaičius padidėjo tiktai dviem trečdaliais. 2012 m. gauta 1 050 skundų, 2014 m. – 1 750, o 2016 m. – daugiau kaip 2 000. EVC gavus įrodymų apie tokią akivaizdžiai paplitusią problematišką automobilių nuomos praktiką, Europos Komisija kreipėsi į nacionalines vykdymo užtikrinimo institucijas, kad jos, vadovaujant JK konkurencijos ir rinkų reguliavimo tarnybai, kartu imtųsi veiksmų ES lygiu ir reikalautų iš automobilių nuomos sektoriaus geriau laikytis ES vartotojų apsaugos teisės aktų.

ES reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje sutelkia nacionalines vartotojų apsaugos institucijas į bendrą Europos įgyvendinimo užtikrinimo tinklą, per kurį vienos ES šalies nacionalinė institucija gali kartu su atitinkamomis institucijomis kitose ES šalyse koordinuotai spręsti plataus masto vartotojų problemas. Europos Komisija padeda atlikti šį darbą.

_________________________________________________

Peteris iš Kelno išsinuomojo automobilį atostogoms su šeima Nicoje. Taip atsitiko, kad jis pervažiavo nedidelį akmenį ir sugrįžęs apie šį įvykį informavo automobilių nuomos bendrovę. Automobiliui nebuvo padaryta akivaizdžios žalos. Peteris galvojo, kad viskas tuo ir baigsis, bet greitai pamatė, kad nuo jo kreditinės kortelės buvo nuskaityta daugiau kaip 600 EUR. Jis iškart pareiškė prieštaravimą. Tačiau automobilių nuomos bendrovė laikėsi nuomonės, kad Peteris turėjo apmokėti šią žalą, nors jam nebuvo paaiškinta, kad į jo įsigytą bazinę nuomos paslaugą neįeina žala automobilio dugnui, kadangi ši informacija buvo kažkur nurodyta smulkiu šriftu. Peteris kreipėsi į Europos vartotojų centrą Vokietijoje.

Dabar penkios svarbiausios automobilių nuomos bendrovės turi aiškiai nurodyti klientams, kas įeina į bazinę automobilio nuomos paslaugą, ypač žalą, kuri nebūtų įtraukta arba kuriai būtų taikoma franšizė. Be to, automobilių nuomos bendrovė negalės nuskaičiuoti mokesčio nuo Peterio sąskaitos, prieš tai nepateikusi faktinės sąskaitos už remontą arba sąžiningos remonto išlaidų sąmatos.

___________________________________________

 Daugiau informacijos

Europos Vartotojų centras Lietuvoje

Europos vartotojų centrų dešimtmečio ataskaita