Naujos ekologinio ūkininkavimo taisyklės

Europos Komisijos Taryba patvirtino teisėkūros institucijų susitarimą dėl naujų ekologinės gamybos taisyklių. Priimtos naujos taisyklės įsigalios 2021 m. sausio 1 d. Todėl gamintojai, ūkio subjektai ir prekybos partneriai turės pakankamai laiko prisitaikyti prie naujos sistemos.

Svarbiausias dabartinės sistemos patobulinimas – visame ES ekologinės gamybos sektoriuje taikomas bendras ES taisyklių rinkinys. Visiems ekologiškų produktų gamintojams ir produktams bus taikomos vienodos taisyklės.

Šis bendras taisyklių rinkinys taip pat bus taikomas ES nepriklausančių šalių ūkininkams, eksportuojantiems į ES savo ekologiškus produktus. Minėtas taisyklių rinkinys pakeis daugiau kaip 60 lygiaverčiais laikomų skirtingų standartų, taikomų importuojamiems ekologiškiems produktams. Jei šalis nėra su ES sudariusi susitarimo dėl lygiavertiškumo, tos šalies gamintojams šiuo metu gali būti taikomi skirtingi standartai tik dėl to, kad sertifikavimo įstaigos nustato savo standartus. Atitiktis bendram ES taisyklių rinkiniui pakeis lygiavertiškumo principą. Dėl bendro taisyklių rinkinio labai pagerės prekybos sąlygos. Svarbiausia naujovė – ES ūkio subjektams ir ES nepriklausančių šalių ūkio subjektams bus sudarytos vienodos veiklos sąlygos.

Šiuo metu ekologinė gamyba yra vienas iš dinamiškiausių ES žemės ūkio sektorių: ekologiniam ūkininkavimui naudojamos žemės plotas kasmet padidėja maždaug 400 tūkst. ha. ES ekologiškų produktų rinkos vertė yra apie 27 mlrd. EUR, t. y. maždaug 125 proc. daugiau nei prieš dešimt metų. Dėl didelės taikomų taisyklių ir išimčių įvairovės šis itin svarbus Europos žemės ūkio sektorius nėra pakankamai nuspėjamas ir saugus, todėl naujajame reglamente numatyta taikyti paprastesnę ir vienodesnę sistemą, kuri turėtų dar labiau paspartinti to sektoriaus augimą.

 

Daugiau informacijos www.europa.eu.