Naujasis europinis bauhauzas. Nauji veiksmai ir finansavimas padės tvarumo siekti stilingai ir įtraukiai

Europos Komisija priima komunikatą, kuriame išdėstoma naujojo europinio bauhauzo koncepcija. Ji apima keletą politikos veiksmų ir finansavimo galimybių. Iniciatyva siekiama paspartinti įvairių ekonomikos sektorių, pvz., statybos ir tekstilės, pertvarką, kad visiems piliečiams būtų prieinamos laikantis žiediškumo principų ir išmetant mažiau anglies dioksido pagamintos prekės.

Naujasis europinis bauhauzas Europos žaliąjį kursą papildo kultūrine ir kūrybine dimensija, parodydamas tvarių inovacijų apčiuopiamą naudą ir teigiamą poveikį mūsų kasdieniame gyvenime.

2021–2022 m. pagal ES programas naujojo europinio bauhauzo projektams bus skirtas apie 85 mln. eurų finansavimas. Be to, naujasis europinis bauhauzas bus įtrauktas į daugelį kitų ES programų kaip vienas iš elementų ar prioritetų be iš anksto nustatyto specialaus biudžeto.

Finansavimas bus skiriamas iš įvairių ES programų, kaip antai iš mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (konkrečiai bus finansuojamos šios programos misijos), aplinkos ir klimato politikos programos LIFE ir Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Be to, Europos Komisija paragins valstybes nares pagrindinėmis naujojo europinio bauhauzo vertybėmis remtis kuriant teritorinės ir socialinės bei ekonominės plėtros strategijas, o tam tikras ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų dalis bei atitinkamas pagal sanglaudos politiką įgyvendinamas programas išnaudoti visų mūsų geresnei ateičiai kurti.

Europos Komisija įsteigs naujojo europinio bauhauzo laboratoriją – idėjų generavimo ir įgyvendinimo centrą, kuriame bus kuriami bei išbandomi naujų priemonių prototipai ir kuris teiks politikos rekomendacijas. Laboratorijoje pulsuos šio judėjimo bendradarbiavimo dvasia, vienijanti skirtingų sričių ekspertus ir atvira visuomenei, pramonei ir politikai, kad žmonės galėtų dalytis idėjomis ir rasti naujų bendros kūrybos būdų.

Rengiant komunikatą remtasi koncepcijos kūrimo etapo, kuris vyko nuo sausio iki liepos mėn. ir per kurį Europos Komisija gavo per 2000 atsiliepimų iš visos Europos ir ne tik, rezultatais.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Komunikatas dėl naujojo europinio bauhauzo

Naujojo europinio bauhauzo interneto svetainė

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje infrmacija