Naikinama ES cukraus kvotų sistema

2017 m. rugsėjo 30 d. bus panaikinta paskutinė beveik 50 metų taikyta žemės ūkio kvotų sistema, skirta cukraus gamybai Europos Sąjungoje valdyti.

Dėl sprendimo panaikinti cukraus kvotas Europos Parlamentas ir valstybės narės susitarė vykstant 2013 m. bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformai. Svarbi reforma ir restruktūrizavimo procedūros buvo pradėtos 2006 m.

2006–2010 m. cukraus sektorius buvo iš esmės pertvarkytas, tam skirta 5,4 mlrd. eurų. Todėl šiam pokyčiui sektorius galėjo kruopščiai pasirengti, o produktyvumas per pastaruosius metus itin išaugo. Nustojus galioti kvotų sistemai gamintojai savo gamybą galės pritaikyti prie realių komercinių galimybių, visų pirma ieškoti naujų eksporto rinkų. Taip pat labai sumažės politikos valdymo ir šiuo metu veiklos vykdytojams, augintojams ir prekiautojams tenkanti administracinė našta.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas sakė: „Kvotų sistemos taikymo panaikinimas yra didžiulis Europos cukraus sektoriaus pokytis ir dar vienas svarbus žingsnis siekiant į rinką orientuotos bendros žemės ūkio politikos. Nuo šiol gamintojai turės galimybę plėtoti prekybą pasaulinėje rinkoje ir naudodamiesi tinkamomis politinėmis Europos Komisijos priemonėmis (pvz., Cukraus rinkos stebėjimo centro, kuris laiku teikia svarbią rinkos informaciją, pagalba) turėtų pasiekti gerų rezultatų. Neabejoju, kad priėmus sprendimą panaikinti cukraus kvotas pramonės atstovai padarė viską, kad kuo geriau išnaudotų dėl cukraus kvotų panaikinimo atsiversiančias galimybes.“

Tolesnė ES parama cukraus sektoriui

Jei kiltų nenumatytų rinkos sutrikimų, ES cukraus sektorius gali būti remiamas taikant įvairias bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) priemones. Tarp šių priemonių – didelis ES importo tarifas (taikomas ne pagal lengvatinio prekybos režimo susitarimus) ir galimybė teikti paramą privačiam sandėliavimui bei taikyti krizių valdymo nuostatas. Šiomis priemonėmis Komisija gali reaguoti į dideles rinkos krizes, kilusias dėl itin padidėjusių arba sumažėjusių rinkos kainų. Be to, skiriant tiesiogines išmokas remiamos ūkininkų pajamos, o ES valstybės narės gali teikti vadinamąją savanorišką susietąją paramą sunkumus patiriantiems sektoriams, įskaitant ir cukrinių runkelių auginimo sektorių.

Panaikinus kvotų sistemą bus išsaugota galimybė ES cukrinių runkelių augintojams ir cukraus perdirbėjams rengti kolektyvines derybas dėl sutarčių, kuriose nustatomos vertės pasidalijimo sąlygos.

Ruošdamasi kvotų sistemos taikymo panaikinimui Europos Komisija taip pat užtikrino didesnį cukraus rinkos skaidrumą. Naujas Cukraus rinkos stebėjimo centras rengia trumpalaikes cukraus rinkos analizes ir teikia statistinius duomenis, be to, rengdamas tyrimus ir apžvelgdamas perspektyvas padeda ūkininkams bei perdirbėjams veiksmingiau valdyti savo įmones.

Pagrindiniai faktai

Cukraus kvotų sistema buvo nustatyta pirmosiose 1968 m. parengtose cukraus sektoriui taikomose BŽŪP taisyklėse. Kartu buvo nustatyta gamintojams taikoma kainų palaikymo sistema – jiems mokama didesnė nei pasaulinė rinkos kaina. 2006 m. valstybės narės priėmė sprendimą nebetaikyti cukraus kvotų sistemos.

Kvotų sistema panaikinama 2006–2010 m. įgyvendinus svarbią sektoriaus reformą. Vidutinė cukraus kaina ES 2016 m. pabaigoje padidėjo iki maždaug 500 eurų už toną ir pastaraisiais mėnesiais išliko stabili.

ES yra didžiausia cukrinių runkelių cukraus gamintoja pasaulyje (maždaug 50 % viso cukraus). Vis dėlto cukrinių runkelių cukrus sudaro tik 20 % pasaulyje pagaminamo cukraus, o 80 % cukraus gaminama iš cukranendrių. Cukriniai runkeliai daugiausia auginami šiaurinėje ES dalyje, kur jiems palankiausias klimatas. Be to, ES labai išplėtota importuoto žaliavinio cukranendrių cukraus rafinavimo pramonė.

Daugiau informacijos

Cukraus kvotų taikymo pabaiga. Klausimai ir atsakymai