Klasterizacijai skatinti – 23 mln. eurų ES investicijų

Verslui dalyvauti tarptautinėse parodose bus paskirstyta 6,5 mln. eurų ES investicijųŪkio ministerija skelbia antrąjį kvietimą Lietuvos įmonėms pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Inoklaster LT“. Pagal šią priemonę, kurios tikslas – skatinti klasterių formavimąsi ir stiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, numatoma skirti iki 23,17 mln. eurų ES investicijų.

Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus, priemonė „Inoklaster LT“ suteikė galimybę įvairiose srityje veikiančioms Lietuvos verslo įmonėms ir mokslo įstaigoms įgyvendinti bendrus projektus mokslo, technologijų ir inovacijų srityje.

„Skelbdami antrąjį kvietimą, tikimės dar spartesnio klasterizacijos proceso, kuris užtikrintų tolygią ūkio plėtrą ir padidintų darbo efektyvumą. Ši priemonė taip pat padėtų mokslo ir verslo atstovams įrengti modernią infrastruktūrą, dėl kurios išaugtų įmonių konkurencingumas, eksporto mastas ir galimybės įsitvirtinti užsienio rinkose“, – sako M. Sinkevičius.

Pagal priemonę „Inoklaster LT“ galimi pareiškėjai yra klasterius eksploatuojantys juridiniai asmenys, o jų remiama veikla – investicijos klasterio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūrai kurti. Teikdami paraiškas, projekto vykdytojai turi nurodyti sumaniosios specializacijos kryptis, kurioms priskiriami projektai. Dėl finansavimo konkuruoja tik tai pačiai sumaniosios specializacijos krypčiai priskiriami projektai.

Pagal šį kvietimą energetikos ir tvarios aplinkos sumaniosios specializacijos krypčiai numatoma skirti iki 7,55 mln. eurų, įtraukios ir kūrybingos visuomenės – iki 6,12 mln. eurų, agroinovacijų ir maisto technologijų – iki 1,8 mln. eurų, naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų – iki 3,3 mln. eurų, sveikatos technologijų ir biotechnologijų – iki 2,49 mln. eurų, transporto, logistikos ir informacinių ir ryšių technologijų – iki 1,9 mln. eurų.

Didžiausia energetikos ir tvarios aplinkos, įtraukios ir kūrybingos visuomenės bei naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų sumaniosios specializacijos krypčių projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 2,5 mln. eurų, agroinovacijų ir maisto technologijų, transporto, logistikos ir informacinių ir ryšių technologijų – 1,8 mln. eurų, sveikatos technologijų ir biotechnologijų – 2 mln. eurų. Mažiausia visų sumaniosios specializacijos krypčių projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 300 tūkst. eurų.

Juridiniai asmenys, siekiantys gauti finansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama svetainėse www.esinvesticijos.lt, http://ukmin.lrv.lt/, www.lvpa.lt, ir pateikti ją VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2017 metų gegužės 24 dienos.

Pagal pirmąjį priemonės „Inoklaster LT“ kvietimą buvo paskirstyta 478 tūkst. eurų ES investicijų. Iš viso pagal priemonę „Inoklaster LT“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 26,07 mln. eurų ES investicijų.