Įsigaliojo pirmasis ES ir Kubos susitarimas

2017 lapkričio 1 d. įsigaliojo pirmasis istorijoje politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas tarp Europos Sąjungos ir Kubos. Susitarimas apima tris pagrindinius aspektus – politinį dialogą, bendradarbiavimą ir sektorinį dialogą, prekybos skatinimą. Susitarimu siekiama užtikrinti tvarų vystymąsi bei demokratiją ir žmogaus teises, ieškoti bendrų pasaulinių problemų sprendimo būdų daugiašaliuose forumuose.

Veikla bus vykdoma visoje Kuboje – apimant viešąjį sektorių, vietos valdžios institucijas, visą pilietinės visuomenės grupę, privatų sektorių bei tarptautines organizacijas ir jų agentūras.

Plačiau.