Įsigalioja bendradarbiavimo susitarimas tarp ES ir Mongolijos

Lapkričio 1 d. pradeda galioti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas tarp ES ir jos valstybių narių bei Mongolijos. Susitarimu siekiama sustiprinti egzistuojančius santykius tarp Europos Sąjungos ir Mongolijos, plėsti įsipareigojimus klimato kaitos, teisėsaugos ir žmogaus teisių apsaugos, mokslo ir technologijų, darnios plėtros vystymo srityse bei palengvinti prekybą bei investicijas. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo įsigaliojimas sutampa su ES diplomatinės atstovybės, kuriai susitarimo įgyvendinimas bus vienas iš svarbiausių prioritetų, atidarymu Mongolijoje.

Plačiau.