Investicijų planas Europai skatina augimą ES mastu

Europos investicijų planas siekia skatinti investicijas, kuriant darbo vietas, didinant įmonių augimą ir konkurencingumą, patenkinant ilgalaikius ekonominius poreikius ir sustiprinant ES gamybos pajėgumus bei infrastruktūrą. Šiuo tikslu remiamos investicijos į ekonomikos augimą per ES projektus sukuria investicijoms palankią aplinką šalinant investicijų kliūtis ir sutelkiant viešuosius bei privačius išteklius.

Europos strateginių investicijų fondas (EFSI), kuris skatina investicijas į infrastruktūros projektus ir mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) pateikia investicijų plano rezultatus. Suteikiami 33,5 mlrd. eurų verslo ir infrastruktūros projektams, iš kurių 26 mlrd. EUR yra iš ES biudžeto, o 7,5 mlrd. EUR – iš Europos investicijų banko grupės, išplėstas EFSI tikslas – atlaisvinti papildomas investicijas bent iki 500 milijardų eurų iki 2020 m. pabaigos. Numatoma, kad 2018 m. vasario mėn. EFSI finansavimas sudarys 264,3 milijardo eurų arba 84% pradinio 315 milijardo eurų sumos.

Bendros Lietuvos investicijos

2018 m. vasario mėn. duomenys

  • Bendra finansavimo iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) suma Lietuvoje siekia 324 mln. eurų ir turėtų pritraukti 934 mln. eurų papildomų investicijų

Infrastruktūros ir inovacijų projektai

  • 8 patvirtinti projektai, kuriuos finansuoja Europos investicijų bankas naudodamasis ESIF parama
  • Bendras apie 295 mln. eurų finansavimas
  • Turėtų pritraukti iš viso 640 mln. eurų investicijų

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ)

  • 5 patvirtinti susitarimai su bankais arba fondais tarpininkais, kuriuos finansuoja Europos investicijų fondas (EIF) naudodamasis ESIF parama
  • Bendras 29 mln. eurų finansavimas
  • Turėtų pritraukti apie 294 mln. eurų investicijų ir tikimasi, kad pasinaudoti geresnėmis galimybėmis gauti finansavimą turėtų apie 4 847 MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonės

 

Lietuvos investicijų faktų suvestinė

Lietuvoje ESIF remiamo projekto pavyzdys

„Lietuvos energijos“ kogeneracinės jėgainės Vilniuje projektas

  • ESIF remiamas finansavimas – 190 mln. eurų
  • Turėtų iš viso pritraukti 226 mln. eurų investicijų

EIB skiria „Lietuvos energijai“ 190 mln. eurų visiškai naujos kogeneracinės jėgainės Vilniuje statybai. Tikimasi, kad projektas padės mažinti sąvartyne šalinamų komunalinių atliekų kiekį, energijos kainas bei išmetamų teršalų kiekį ir padidinti energijos tiekimo saugumą šalyje.

Visas ESIF remiamų projektų, kuriuos patvirtino EIB, sąrašas

Visas ESIF grindžiamų susitarimų su finansų tarpininkais, kuriuos pasirašė EIF, sąrašas

Investicijų planas

Investicijų planas. Lietuva