Internetinė platforma žemės ūkio ir maisto produktų eksporto į trečiąsias šalis skatinimui

Nauja internetinė Europos Komisijos platforma, skirta populiarinti ES valstybių-narių žemės ūkio (ŽŪ) ir maisto produktus ir skatinti jų eksportą į trečiąsias (ne ES) šalis. Užsiregistravę vartotojai šiame portale gali rasti:

  • webinarus įvairiomis su ŽŪ ir maisto produktų eksporto plėtra susijusiomis temomis;
  • dominančių trečiųjų šalių rinkų analizes;
  • informaciją apie finansavimo galimybes eksporto plėtrai, dalyvavimui tarptautinėse parodose; pagalbą ieškant partnerių.

Plačiau