Europos Sąjungos ir Kanados prekybos susitarimu nustatomi aukšti pasaulio prekybos standartai

Europos Sąjungos ir Kanados prekybos susitarimu nustatomi aukšti pasaulio prekybos standartai2016 m. spalio 30 d. Europos Komisijos pirmininkas J.-C. Junckeris, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas D. Tuskas, Slovakijos Ministras Pirmininkas R. Fico ir Kanados Ministras Pirmininkas J. Trudeau pasirašė ES ir Kanados išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą (IEPS arba CETA).

Šis susitarimas bus naudingas stambiems bei smulkiems eksportuotojams ir suteiks naujų galimybių Europos ir Kanados įmonėms, jų darbuotojams ir kitiems vartotojams. Bus panaikinti beveik visi (99 proc.) importo muitai, todėl Europos pramonės prekių ir žemės ūkio produktų eksportuotojai kasmet sutaupys daugiau nei 500 mln. EUR. CETA – pažangiausias iki šiol ES sudarytas prekybos susitarimas, su kuriuos bus lyginami visi būsimi susitarimai. Į jį įtraukti kaip niekad plataus užmojo skyriai, skirti darniam vystymuisi, darbo ir aplinkos klausimams. Dvišaliuose prekybos susitarimuose šios nuostatos neturi precedento. CETA ne tik padės suaktyvinti prekybą ir ekonominę veiklą, bet ir skatins laikytis mūsų bendrų vertybių bei jas gins.

Už prekybą atsakinga Komisijos narė C. Malmström teigė: „Būtent taip galime formuoti globalizacijos procesus – sudarydami pažangius, naujoviškus prekybos susitarimus, kuriais įtvirtinamos mūsų vertybės ir nustatomi nauji pasaulinės prekybos standartai. Susitarimu su Kanada ne tik užmezgame dar glaudesnius ryšius su viena iš savo artimiausių sąjungininkių, bet ir realiai padedame mūsų eksportuotojams, verslininkams ir darbo rinkos dalyviams. Iš patirties žinome, kad prekyba veikia. Atsikračius nebūtinų išlaidų ir besidubliuojančių biurokratinių reikalavimų, bendrovės galės išmėginti savo jėgas naujose rinkose ir įdarbins daugiau žmonių.“

Įsigaliojus CETA taip pat bus panaikinti galimybių dalyvauti viešuosiuose pirkimuose apribojimai ir ES įmonės galės teikti pasiūlymus dėl viešųjų sutarčių tiek Kanados federaliniu lygmeniu, tiek provincijose, regionuose ir miestuose. CETA atvers paslaugų rinką ir specialistams, pvz., inžinieriams, apskaitininkams ir architektams, taps lengviau įsidarbinti Kanadoje. Kanada taip pat pripažįsta ypatingą ES geografinių nuorodų statusą ir sutinka užtikrinti Kanadoje apsaugą daugiau nei 140 Europos prekių, pvz., Prosciutto di Parma ir Schwarzwälder Schinken. Be to, dėl tam tikrų prekių bus taikoma mažiau administracinių reikalavimų ir bus galima išvengti besidubliuojančių bandymų Europoje ir už Atlanto. Tai bus ypač naudinga mažesnėms įmonėms.

Plačiau apie susitarimo nuostatas

Pagal CETA bus ne tik suteikiama naujų galimybių ūkininkams ir maisto produktų gamintojams, bet ir visapusiškai atsižvelgiama į ES rūpimus dalykus. ES nuostatos dėl tam tikrų importuojamų produktų yra ribotos ir suderintos su atitinkamomis Kanados nuostatomis, kad būtų patenkinti svarbūs Europos eksporto interesai, pvz., susiję su sūriu, vynu ir spiritiniais gėrimais, vaisiais ir daržovėmis, perdirbtais produktais ir geografinėmis nuorodomis.

Susitarimu Europos įmonėms bus sudarytos geresnės sąlygos naudotis jūrinėmis paslaugomis Kanadoje ir apsaugoti unikalūs Europos žemės ūkio produktai, paženklinti geografinėmis nuorodomis.

CETA bus naudingas ir 500 mln. ES vartotojų. Įsigaliojus šiam susitarimui padidės pasiūla, o galiojantys kokybės standartai nesikeis, nes į ES rinką galės patekti tik produktai ir paslaugos, visiškai atitinkantys visas ES taisykles. Tai reiškia, kad CETA nė kiek nepakeis ES maisto saugos kontrolės normų, įskaitant taikomas GMO produktams ar hormonais šertų galvijų mėsai.

Investuotojų ir valstybių ginčų sprendimo tvarka, įtraukta į daugelį ES vyriausybių suderėtų dvišalių prekybos susitarimų, pakeista nauja, patobulinta investicinių ginčų sprendimo sistema. Ši sistema bus vieša ir nebus pagrįsta ad hoc ginčų sprendimo komisijomis. Dėl šios pertvarkos tam tikrais atvejais investuotojai galės būti apsaugoti nuo diskriminacijos, tačiau taip, kad nekiltų jokių abejonių dėl valstybių teisės reglamentuoti siekiant viešojo intereso.

Naujos investicinių ginčų sprendimo sistemos procedūros bus skaidrios, o jos narius skirs ES ir Kanada. Komisija pasiryžusi pabaigti investicinių ginčų sprendimo pertvarką ir tobulinimą, o pastarųjų savaičių ir dienų diskusijos padėjo nukreipti šį pasiryžimą tinkama kryptimi.

Valstybės narės ir toliau galės savo nuožiūra organizuoti viešąsias paslaugas, kaip antai sveikatos priežiūros ar švietimo srityse. Šis ir kiti klausimai papildomai paaiškinti bendrame aiškinamajame dokumente, kuris turi teisinę galią ir kuriame aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, dėl ko Kanada ir Europos Sąjunga susitarė tam tikruose CETA straipsniuose.

Pagrindiniai faktai ir tolesni veiksmai

Tam, kad pasirašytas susitarimas galėtų laikinai įsigalioti, Europos Parlamentas turi jam pritarti. Kai susitarimui pritaria valstybės narės Taryboje ir Europos Parlamentas, laikino taikymo nuostatos leidžia Europos įmonėms ir vartotojams nedelsiant pradėti naudotis susitarimo privalumais.

Kadangi CETA yra pirmas susitarimas, kuriame kalbama apie naująją investicinių ginčų sprendimo sistemą, ir daugelyje šalių dar nesibaigė viešos diskusijos dėl šio klausimo, ES valstybės narės (Komisijai remiant) pasirinko neįtraukti šios sistemos į CETA laikino taikymo aprėptį. Tai reiškia, kad šios nuostatos bus įgyvendinamos tik po to, kai visos valstybės narės užbaigs savo nacionalines ratifikavimo procedūras.

Iki to laiko Komisija ir Kanada detalizuos kai kuriuos naujosios sistemos parametrus, susijusius su, pvz., narių atranka, mažesnių įmonių galimybėmis pasinaudoti šia sistema ir apeliacijų tvarka.

Turime vienareikšmių įrodymų, kad laisvosios prekybos susitarimai skatina Europos ekonomikos augimą ir naujas darbo vietas. Pavyzdžiui, nuo 2011 m., kai įsigaliojo ES ir Pietų Korėjos prekybos susitarimas, ES eksportas į šią šalį padidėjo daugiau nei 55 proc. Per šiuos penkerius metus kai kurių žemės ūkio produktų eksportas padidėjo 70 proc., o ES automobilių pardavimas Pietų Korėjoje išaugo trigubai. Ratifikavimo metu susitarimas su Korėja buvo taikomas laikinai.

Kiekvienas papildomas 1 mlrd. EUR eksporto siejamas su 15 000 darbo vietų ES. 31 mln. darbo vietų Europoje yra tiesiogiai susijusios su eksportu.

Daugiau informacijos

Komisijos narės C. Malmström tinklaraščio įrašas. Susitarimo su Kanada pasirašymas

Informacijos suvestinė. CETA – prekybos susitarimas, kuriuo nustatomas naujas pasaulio prekybos standartas

CETA: pagrindinė informacija, DUK, turinys

CETA nauda ir eksportuotojų patirtis

Susitarimo tekstas