Europos Parlamentas stiprina konkurenciją geležinkeliuose

Viešieji konkursai keleivių vežimui traukiniais turėtų atpiginti šias paslaugas ir pagerinti jų kokybę
Viešieji konkursai keleivių vežimui traukiniais turėtų atpiginti šias paslaugas ir pagerinti jų kokybę

Trečiadienį Europos Parlamento priimtas teisės aktų rinkinys paskatins valstybes skelbti viešuosius konkursus keleivių vežimui traukiniais, taip pat palengvins naujų geležinkelio operatorių patekimą į rinką.

Daugelyje ES valstybių keleivių vežimas yra viešoji paslauga, skiriama tiesiogiai iš anksto numatytam operatoriui. Tik trečdalis šių paslaugų yra teikiama komerciniais tikslais be valstybių subsidijų. Naujomis taisyklėmis Europos Parlamentas siekia, kad minėtos viešosios paslaugos teikėjai būtų parenkami konkurso tvarka, o komercinė rinkos dalis atsivertų naujiems operatoriams, tikintis, kad tai sumažins paslaugų kainą.

Galimybė tiesiogiai skirti vežėją vis dėlto išliks – bet tik tuomet, kai tai užtikrins geresnę paslaugos kokybę ar bus ekonomiškai efektyviau. Valstybės institucijos, nusprendusios be konkurso parinkti keleivių vežimo paslaugas teikiančią bendrovę tam tikriems maršrutams, turės tai pagrįsti punktualumo, paslaugų intensyvumo arba eksploatacinės parengties kriterijais. Konkurso nereikės ir toms viešosioms keleivių vežimo paslaugoms, kurių vidutinė metinė vertė nesiekia 7,5 mln. eurų arba vidutinis metinis nuvažiuotas kilometražas nesiekia 500 tūkst. km.

Naujosiomis taisyklėmis bus taip pat sustiprintas geležinkelių infrastruktūros valdytojų nepriklausomumas ir nešališkumas. Siekiama, kad visos geležinkelių bendrovės turėtų vienodą prieigą prie bėgių ir stočių.

Europarlamentarai užtikrino, kad rinkos atvėrimas nepakenktų geležinkelininkų darbo sąlygoms ir jų socialinei apsaugai. Naujieji operatoriai turės laikytis socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų ES bei jos šalių taisyklėse ar kolektyvinėse sutartyse.

Naujosios taisyklės bus pradėtos taikyti laipsniškai. Nauji keleivinių traukinių operatoriai galės pradėti teikti savo paslaugas nuo 2020 m. pabaigos, o viešųjų keleivių vežimo traukiniais paslaugų skyrimas konkurso būdu taps įprasta praktika nuo 2023 m. pabaigos.