Europos Komisijos pradedančiųjų įmonių iniciatyva paskatins steigti ir plėtoti naujas įmones ES bendrojoje rinkoje

Lapkričio 22 d. Europos Komisijos pateikta Pradedančiųjų įmonių ir veiklą plečiančių įmonių iniciatyva (Start-up and Scale-up Initiative) apjungiamos visos ES siūlomos galimybės Europos novatoriškiems verslininkams, be to, skiriamas didesnis dėmesys rizikos kapitalo investicijoms, bankroto teisei ir mokesčių sistemai.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Šiųdienės vietinės pradedančiosios įmonės rytoj gali būti pasaulinės sėkmės pavyzdžiais. Norime padėti pradedančiosioms įmonėms likti ir augti Europoje. Padėti joms orientuotis tarp dažnai menamų reguliavimo kliūčių, kad jos galėtų visapusiškai pasinaudoti bendrąja rinka. Padėti joms lengviau pasinaudoti dar viena galimybe jų nestigmatizuojant, jei jų idėja pirmą sykį nepasiteisino. Norime didinti galimybes gauti finansavimą ir skatinti privataus rizikos kapitalo investicijas.“

Iniciatyva jungia įvairius esamus ir naujus veiksmus, kad pradedančiosios įmonės galėtų augti ir užsiimti verslu visoje Europoje, visų pirma:

  • Galimybių gauti finansavimą didinimas. Komisija ir Europos investicijų banko grupė steigia visos Europos rizikos kapitalo fondų fondą. Komisijos svarbiausios investicijos sieks iki 400 mln. eurų, o fondo valdytojas (valdytojai) turės surinkti bent tris kartus daugiau iš privačių šaltinių ir užtikrinti mažiausiai 1,6 mlrd. eurų rizikos kapitalo finansavimą.
  • Dar viena galimybė verslininkams. Komisija pateikė teisės akto dėl bankroto teisės pasiūlymą. Pagal šį teisės aktą finansinių sunkumų turinčioms bendrovėms bus leista pradėti ankstyvą restruktūrizaciją, kad galėtų išvengti bankroto ir darbuotojų atleidimo. Be to, sąžiningiems verslininkams bus lengviau pasinaudoti dar viena galimybe ir nenukentėti dėl to, kad ankstesnė verslo veikla buvo nesėkminga, nes jie bus visiškai atleisti nuo jų skolų po ne ilgesnio kaip trejų metų laikotarpio.
  • Paprastesnis mokesčių deklaravimas. Komisija taip pat rengia įvairius mokesčių sistemos supaprastinimus, be kita ko, naujausią pasiūlymą dėl Bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB), kuriame siūloma remti mažas ir novatoriškas bendroves, norinčias plėsti veiklą užsienyje. Kitos iniciatyvos – planai supaprastinti ES PVM sistemą ir išplėsti būsimas gaires dėl valstybių narių rizikos kapitalo mokesčių režimų geriausios patirties.

Pagrindiniai faktai

Pastaraisiais metais, siekdama padėti pradedančiosioms įmonėms Europoje, Komisija pateikė pasiūlymų, susijusių tu tam tikromis politikos sritimis, pvz., dėl Kapitalo rinkų sąjungos, Bendrosios rinkos strategijos ir Skaitmeninės bendrosios rinkos. Veikiant kartu su valstybėmis narėmis dėl to atsirado tokie rinkos lyderiai kaip „Spotify“, „Klarna“, „Adyen“, „Blockchain“, „Jobandtalent“, N26, „Algolia“, „Intercom“, „Cabify“ arba „Deliveroo“.

Daugiau informacijos:

Taip pat: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3882_lt.htm