Europos Komisijos įmonių apklausa dėl tarpvalstybinio mažųjų ir vidutinių įmonių mokestinių ginčų sprendimo gerinimo

Europos Komisija, tardamasi su valstybių narių ekspertais, rengia ES bendradarbiavimu pagrįstos atitikties programą. Tokios programos tikslas – sudaryti sąlygas mokesčių administratoriams kartu prevenciškai spręsti tarpvalstybines mokesčių problemas, su kuriomis susiduria ES veikiančios mažosios ir vidutinės įmonės.

Ši programa suteiktų galimybę mokesčių mokėtojams valstybės narės, kurios rezidentai jie yra, mokesčių administratoriui nurodyti apmokestinimo srities problemą, su kuria jie susiduria vykdydami tarpvalstybinę veiklą. Tuomet mokesčių administratorius praneštų apie problemą atitinkamam kitos valstybės narės mokesčių administratoriui ir bandytų rasti bendrą problemos sprendimą. Dokumento pabaigoje rasite programos apžvalgą, kurią galima atsisiųsti. Atkreipkite dėmesį į tai, kad programos struktūra dar gali būti keičiama.

Jūsų patirtis, susijusi su šiuo metu sprendžiamomis tarpvalstybinėmis problemomis arba ginčais tarp jūsų mokesčių administratoriaus ir kitų mokesčių administratorių, jūsų lūkesčiai ir idėjos gali padėti mums sukurti Europos Sąjungoje veikiančioms įmonėms naudingą sistemą.

Klausimynas lietuvių kalba pateikiamas nuorodoje (meniu punktas dešinėje „Languages“):

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Europeanframeworktaxdisputessurvey

Atsakyti į visus klausimus turėtų užtrukti apie 15 minučių.

Atsakymų pateikimo terminas yra 2021 m. rugsėjo 30 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti!