Europos Komisijos ataskaita apie derybas su Mercosur

Po paskiausių derybų dėl prekybos sutarties tarp ES ir Mercosur (prekybos bloko, apimančio Argentiną, Braziliją, Paragvajų ir Urugvajų) Europos Komisija skelbia ataskaitą, kurioje pateikiama išsami informacija apie prekybą tarp ES ir bloko šalių, prekybai trukdančias technines kliūtis, viešuosius pirkimus bei intelektinės nuosavybės apsaugą. Pateikiamas ir EK derybų pasiūlymas.

Plačiau.