Europos Komisijos apklausa dėl transporto sektoriaus automatizavimo ir skaitmeninimo

Perėjimas prie transporto sektoriaus automatizavimo ir skaitmeninimo turės įtakos šio sektoriaus darbuotojams. Europos Komisija svarsto politikos priemones ir rekomendacijas skirtas padėti transporto sektoriaus darbo jėgai pereiti prie automatizavimo ir skaitmeninimo. Išsamesnė informacija apie konsultaciją anglų kalbą pateikiama čia.

Nors tikslus transporto automatizavimo ir skaitmeninimo tempas ir apimtis yra neaiškūs, o vertinimai, kiek darbo vietų ar užduočių ateityje nebereikės, labai skiriasi, įmonės turi planuoti ir būti pasirengusios būsimiems uždaviniams bei užtikrinti sklandų perėjimą.

Kadangi daugelis transporto bendrovių yra mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), šia apklausa siekiama išnagrinėti, ar reikia gairių ir politikos priemonių, kurios padėtų MVĮ pereiti prie automatizavimo ir skaitmeninimo.

Apklausa skirta oro, kelių, geležinkelių, jūrų, uostų, vidaus vandenų, miesto, keleivių ir krovinių transporto bei logistikos įmonėms.

 

Maloniai prašome šių sektorių įmonių vadovų užpildyti klausimyną iki š. m. birželio 11 d. ir atsiųsti į:

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 618) 39095 (Marijus Muralis).

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu daiva.vysniauskiene@chamber.lt. Informaciją teikia tel. tel:(8 687) 36 240 (Daiva Vyšniauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu een@kcci.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Simona Pocytė).

 

Klausimyną rasite čia.

Dėkojame už skirtą laiką.