Europos Komisija pristato 2021 m. metinę tvaraus augimo strategiją

Europos Komisija savo 2021 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje nustatė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimo strategines gaires. Šis instrumentas yra pagrindinė „NextGenerationEU“ ekonomikos gaivinimo priemonė, padėsianti ES išbristi iš dabartinės krizės stipresnei ir atsparesnei. Pagal šią priemonę per pirmuosius pačius svarbiausius ekonomikos atsigavimo metus paskolomis ir dotacijomis bus suteikta beprecedentė 672,5 mlrd. EUR vertės paankstinta finansinė parama. Iš šios sumos šiuo metu Lietuvai yra numatyta skirti 2,432 mlrd EUR dotacijų.

Kad galėtų pasinaudoti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone, valstybės narės turės pateikti savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų projektus, kuriuose turės būti numatytos nacionalinės reformos ir investicijos, atitinkančios ES politikos kriterijus aplinkos tvarumo, našumo, teisingumo ir makroekonominio stabilumo srityse.

Valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose turės būti sprendžiami ekonominės politikos uždaviniai, nustatyti pastarųjų metų, visų pirma per 2019 ir 2020 m. ciklus, konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose. Planai taip pat turės sudaryti sąlygas valstybėms narėms padidinti savo ekonomikos augimo potencialą, darbo vietų kūrimą ir ekonominį bei socialinį atsparumą, taip pat prisitaikyti prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos.

Europos Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą kuo greičiau susitarti dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad priemonė pradėtų veikti nuo 2021 m. sausio 1 d.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų pateikimo terminas –  nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. Tačiau valstybės narės kviečiamos teikti preliminarius planų projektus nuo 2020 m. spalio 15 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija