Europos klasterių tarptautinei veiklai skatinti – 5,79 mln. eurų ES investicijų

Klasterių atstovai kviečiami teikti paraiškas gauti investicijų klasterių tarpvalstybiniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui už Europos Sąjungos (ES) ribų stiprinti. Investicijos skiriamos pagal antrąjį 2014–2020 metų įmonių konkurencingumo ir mažųjų ir vidutinių įmonių programos (COSME) Europos Komisijos kvietimą „Klasteriai veikia tarptautiniu mastu“. Iš viso pagal šį kvietimą Europos Komisija visų COSME programoje dalyvaujančių valstybių klasteriams numato skirti 5,79 mln. eurų ES investicijų.

„ES investicijomis siekiama sustiprinti tarptautinį klasterių bendradarbiavimą. Jomis skatinama Europos klasterių partnerystė ir prisidedama prie naujų pramonės šakų vystymosi. Be to, šios investicijos padeda nedidelėms Europos įmonėms didinti konkurencingumą, integruotis į pasaulinę rinką ir taip užimti pirmaujančias pozicijas pasaulyje“, – teigia ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.

Pagal kvietimą „Klasteriai veikia tarptautiniu mastu“ galimi pareiškėjai turi būti juridiniai asmenys, įsteigti ES valstybėse narėse ir COSME programoje dalyvaujančiose šalyse. Jie turi veikti kaip konsorciumas, atstovauti klasterių organizacijai arba verslo tinklo organizacijai, būti užsiregistravę ar planuojantys registruotis Europos klasterių bendradarbiavimo platformoje (EKBP).

Pagal dvi kryptis planuojama finansuoti 19 projektų, vienam projektui skiriant nuo 200 tūkst. eurų iki 400 tūkst. eurų. ES teikiamomis investicijomis bus galima finansuoti iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto trukmė – nuo 12 iki 24 mėnesių.

Paraišką elektroniniu būdu galima teikti iki 2017 m. gegužės 23 d. 18 val. (Lietuvos laiku).

Kvietimą teikti paraiškas ir visą susijusią informaciją galite rasti Europos Komisijos tinklalapyje adresu:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-clusint-2016-03-01.html.