ES prekybos apsauga: įsigalioja griežtesnės ir veiksmingesnės taisyklės

Naujosios prekybos apsaugos taisyklės įsigaliojo birželio 8 d. Modernizuotos antidempingo ir antisubsidijų taisyklės bus taikomos visiems naujiems tyrimams, inicijuotiems tą dieną arba vėliau.

Įsigaliojus pakeitimams, kurių paskirtis – modernizuoti ES prekybos apsaugos priemones, kai kuriais atvejais ES galės pakoregavusi mažesnio muito taisyklę nustatyti didesnius muitus, sutrumpės tyrimų laikotarpis, kad procedūra būtų spartesnė, sistema taps skaidresnė ir nuspėjamesnė ES bendrovėms, bus atsižvelgiama į ES taikomus aukštus aplinkos ir socialinius standartus. Įsigaliojančiomis taisyklėmis baigiama esminė ES prekybos apsaugos priemonių peržiūra. Be kita ko, ją atliekant jau praėjusių metų gruodžio mėn. įdiegta nauja antidempingo metodika.

Pagal naująsias taisykles dabartinis 9 mėnesių tiriamasis laikotarpis laikinosioms priemonėms nustatyti bus sutrumpintas iki 7 mėnesių, o pati sistema bus skaidresnė. Bendrovėms bus naudinga išankstinio perspėjimo apie įvedamus laikinus muitus sistema – ji joms padės prisitaikyti prie naujos padėties. Komisija taip pat padės mažosioms ir vidutinio dydžio įmonėms (MVĮ) pasitelkusi specialią „MVĮ pagalbos tarnybą“, kad jos galėtų lengviau dalyvauti prekybos apsaugos procedūrose.

Be to, pakoregavus vadinamąją mažesnio muito taisyklę, kai kuriais atvejais ES galės nustatyti didesnius muitus. Tai bus taikoma visose antisubsidijų bylose, taip pat antidempingo bylose, susijusiose su importuojamais produktais, kurie buvo pagaminti naudojant dirbtinai maža kaina tiekiamas žaliavas ir energiją.

Atlikdama tyrimus ir apskaičiuodama muitus, nustatytinus remiantis bendrovėms padaryta ekonomine žala, Komisija taip pat atsižvelgs į ES socialinių ir aplinkos apsaugos teisės aktų laikymosi sąnaudas. Be to, apskritai ji nepriims šalių, kurios neįgyvendina pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos standartų ir aplinkos susitarimų, įsipareigojimų dėl kainos. Pirmą kartą prekybos apsaugos tyrimuose galės dalyvauti ir profesinės sąjungos.

Pagrindiniai faktai

Kartu su jau galiojančia nauja antidempingo metodika tai yra pirma esminė ES antidempingo ir antisubsidijų priemonių peržiūra per 15 metų. Ji truko beveik 5 metus, konsultuotasi su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais ir derėtasi su Europos Parlamentu bei Taryba.

Pirmiausia 2013 m. Komisija pasiūlė ES prekybos apsaugos priemonių reformą. Taryba pasiekė kompromisą 2016 m. gruodžio mėn. 2017 m. gruodžio mėn. ES institucijoms pasiekus politinį sutarimą, Taryba kompromisą patvirtino 2018 m. balandžio mėn. Europos Parlamentui galutinai patvirtinus naująsias taisykles, naujosios teisės nuostatos įsigalios birželio 8 d.

Daugiau informacijos: europa.eu/!nH34dw