ES ir Kanados prekybos susitarimas: „Geriau patikrinti du kartus“

EP pranešėjas Artis PabriksES yra antra pagal dydį Kanados prekybos partnerė po JAV. Nors derybos dėl Išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (angl. CETA) tarp abiejų pusių jau baigtos, tam, kad šis susitarimas įsigaliotų, reikalingas Europos Parlamento, Tarybos bei nacionalinių parlamentų pritarimas. Į mūsų klausimus sutiko atsakyti EP pranešėjas CETA klausimu Artis Pabriks (Europos liaudies partija, Latvija)

Kam reikalingas šis susitarimas? Kuo jisai bus naudingas Europos gyventojams ir kokie galimi sunkumai?

Prekybos susitarimas tarp Kanados ir Europos Sąjungos yra labai išsami ir moderni sutartis, tapsianti pavyzdžiu kitiems prekybos susitarimams ateityje. Ji pagrįsta tarpusavio supratimu tarp partnerių, kuriuos sieja daug bendrų vertybių. Ieškant artimiausio partnerio už JAV ribų, Kanada yra pirma šalis, apie kurią pagalvoju.

Sutartis atneš aiškią ir didelę ekonominę naudą, nes ES gerovė stipriai susijusi su prekybos galimybėmis. Ji padės sukurti daugiau darbo vietų ir bus ypač naudinga mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios sudaro ekonomikos pagrindą.

Daugelis žmonių baiminasi, kad CETA suteiks įmonėms pernelyg daug galių, pavyzdžiui, jos neva galėtų nepaisyti demokratiškai išrinktų vyriausybių sprendimų. Kaip manote, ar investicijų teismų sistema bus tinkama priemonė to išvengti?

Manau, ji yra labiau nei tinkama. Žinome, jog dėl investicijų ir didelių korporacijų įtakos yra nemažai nuogąstavimų, tačiau patirtis taip pat parodė, kad net ir po ne tokių pažangių prekybos sutarčių sudarymo šalys nebuvo visiškai bejėgės prieš dideles korporacijas.

CETA suteikia vyriausybėms labai stiprią apsaugą nuo bet kokio korporacijų poveikio. Turime pritarti šiai moderniai sutarčiai, nes ji taps pavyzdžiu kitiems susitarimams. Jeigu to nepadarysime, šis klausimas bus svarstomas dar daugelį metų. ES ir Kanados susitarimas taip pat gali padėti išspręsti šią problemą pasauliniu mastu.

Ar tai, jog CETA turės ratifikuoti ir nacionaliniai parlamentai, neapsunkins jos įsigaliojimo?

Latvijoje turime seną posakį: „Geriau patikrinti du kartus“. Žinoma, nacionalinių parlamentų įtraukimas padidina biurokratinę naštą, tačiau gyvename demokratinėje visuomenėje, tad jeigu žmonės nori dvigubo patikrinimo, turime jiems suteikti šią galimybę.