ES apklausa: vidaus vandens kelių transportas

Šiuo metu ES valstybės narės taiko skirtingus nacionalinius įgulos standartus, taikomus vandens keliams, laivų tipams ir buriavimo veiklai. Be to, taisyklių laikymosi ir jų vykdymo užtikrinimas priklauso nuo popierinių paslaugų apskaitos žurnalų. Šia iniciatyva siekiama skaitmeninti duomenų registravimą ir saugojimą, kad būtų palengvinti administraciniai procesai ir patobulintas vykdymo užtikrinimas.

2020 m. Europos VVKT platforma informavo, kad reikia atnaujinti esamus nacionalinius reglamentus ir būtina siekti suderintos Europos įgulos sistemos. Iniciatyvos politikos tikslas – pasiūlyti bendrą VVKT įgulos reikalavimų sistemą, paremtą skaitmeninio valdymo pajėgumais. Iniciatyva bus skirta tokioms sritims kaip navigacijos laikas ir darbo laikas bei veikimo režimai.

Šiomis konsultacijomis norima pateikti VVKT sektoriaus įmonių nuomonę. Atsakymai padės pakeisti taikomus teisės aktus siekiant supaprastinti, racionalizuoti ir suderinti administracinius procesus bei sumažinti MVĮ išlaidas. Konsultacijos apima visas 27 valstybes nares. Ypač laukiama atsakymo iš įmonių, įsikūrusių prie Reino, Dunojaus, Savos ir Mozelio upių.

Apklausos duomenys bus perduoti tik Europos Komisijai pagal specialų susitarimą ir pristatomi apibendrinti pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas.

Iš anksto dėkojame už atsakymus.

Apklausoje galite dalyvauti iki rugsėjo 30 d.

Apklausos nuoroda: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IWT-crewing-requirements-MOVE-D3

Jei turite papildomų klausimų, drąsiai galite kreiptis į EEN konsultantus:

  • Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmones prašome kreiptis į: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Kamila Lubytė, tel. +370 618 39095, el. paštu: lubyte@cci.lt ).
  • Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmones prašome kreiptis į: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Irma Taparauskienė, tel. +370 602 92901, el. paštu: taparauskiene@chamber.lt ).
  • Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmones prašome kreiptis į: Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Daniela Diržininkaitė, +370 463 90860, el. paštu: dirzininkaite@kcci.lt).