ES apklausa: verslo praktika, susijusi su klientų duomenų naudojimu

Europos Komisija rengia galimas teisėkūros iniciatyvas dėl verslo praktikos, kai klientų duomenys naudojami pajamoms didinti. Šiuo tikslu ji tiria, kiek įmonės taiko tokią praktiką, jos pranašumus ir galimas problemas įmonėms ir kitoms suinteresuotoms šalims.

Vykdydamos tokią verslo praktiką, įmonės renka asmeninius ir neasmeninius duomenis iš produktų, kuriuos pateikia savo klientams, ir naudoja juos savo tikslams. Tai gali būti rinkodaros tikslais, kainodarai arba pajamoms gauti (pavyzdžiui, parduodant duomenis).

Kai kuriais atvejais klientai sutinka teikti savo asmens duomenis mainais už nemokėjimą arba nuolaidos gavimą, paprastai už skaitmeninę paslaugą ar turinį (pvz., nemokama prieiga prie svetainių mainais teikiant duomenis naudojant slapukus), o įmonės naudoja duomenis generuoti pajamoms (pvz., iš reklamos).

Ši konsultacija skirta įmonėms, kurios taip naudojasi savo klientų duomenimis. Šiuo klausimynu surinkta informacija bus naudojama formuojant politiką ir užtikrinant, kad siūlomais sprendimais būtų atsižvelgiama į MVĮ poreikius.

Apklausos duomenys bus perduoti tik Europos Komisijai pagal specialų susitarimą ir pristatomi apibendrinti pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas.

Iš anksto dėkojame už atsakymus.

Apklausoje galite dalyvauti iki rugsėjo 16 d.

Apklausos nuoroda: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-Data-business-practices-JUST-A1

Jei turite papildomų klausimų, drąsiai galite kreiptis į EEN konsultantus:

  • Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmones prašome kreiptis į: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Kamila Lubytė, tel. +370 618 39095, el. paštu: lubyte@cci.lt ).
  • Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmones prašome kreiptis į: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Irma Taparauskienė, tel. +370 602 92901, el. paštu: taparauskiene@chamber.lt ).
  • Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmones prašome kreiptis į: Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Daniela Diržininkaitė, +370 463 90860, el. paštu: dirzininkaite@kcci.lt).