ES apklausa: automatizuotos sutartys – AI ir išmaniosios sutartys

Europos Komisija tiria naujas sutarčių sudarymo formas, kurias sudaro pažangios sutartys ir dirbtinis intelektas (AI), ekonominę tokių technologijų naudojimo svarbą sėkmingam perėjimui prie skaitmeninės ekonomikos ir galimas problemas įmonėms ir kitoms suinteresuotosioms šalims.

Kas nagrinėjama šioje konsultacijoje?

– AI sprendimų naudojimas sudarant sutartis, kai AI naudojanti programinė įranga įtraukiama į sutartis, pavyzdžiui, rengiant, peržiūrint, pasirašant ar vykdant sutartis arba sudarant sutartis juridiniams ir fiziniams asmenims.

– Išmaniųjų teisinių sutarčių, kurios yra teisiškai įpareigojančios sutartys, kuriose kai kurios arba visos susijusios sąlygos ir teisės pagal sutartį yra apibrėžtos ir (arba) vykdomos vykdant kodą naudojant blokų grandinę arba paskirstytosios knygos technologiją (DLT), naudojimas.

Siekiant surinkti suinteresuotųjų subjektų atsiliepimus, pradėtos viešos konsultacijos. Šis klausimynas suteikia MVĮ galimybę pasidalyti patirtimi ir nuomonėmis.Šiuo klausimynu surinkta informacija bus naudojama formuojant politiką ir užtikrinant, kad siūlomais sprendimais būtų atsižvelgiama į MVĮ poreikius.

Apklausos duomenys bus perduoti tik Europos Komisijai pagal specialų susitarimą ir pristatomi apibendrinti pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas.

Iš anksto dėkojame už atsakymus.

Apklausoje galite dalyvauti iki rugsėjo 16 d.

Apklausos nuoroda: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-Auto-contracts-JUST-A1

Jei turite papildomų klausimų, drąsiai galite kreiptis į EEN konsultantus:

  • Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmones prašome kreiptis į: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Kamila Lubytė, tel. +370 618 39095, el. paštu: lubyte@cci.lt ).
  • Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmones prašome kreiptis į: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Irma Taparauskienė, tel. +370 602 92901, el. paštu: taparauskiene@chamber.lt ).
  • Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmones prašome kreiptis į: Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Daniela Diržininkaitė, +370 463 90860, el. paštu: dirzininkaite@kcci.lt).