Paskelbtas „Dizainas LT“ kvietimas teikti paraiškas

expert-adviceKvietimo tikslas, paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą. Šiame kvietime gali dalyvauti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Remiamos veiklos – netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose skatinimas, pritaikant originalius gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus.

Šiam kvietimui numatytas finansavimas: 2 896 200,00 Eur, didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 10 000,00 Eur.

Paraiškos pateikimo terminas: 2016-11-28 16:00
Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt
Jei turite klausimų arba norėtumėte pasikonsultuoti dėl šio kvietimo, susisiekite su artimiausiais tinklo ekspertais.