Bendroji skaitmeninė rinka. ES nutraukia nepagrįstą geografinį blokavimą

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija lapkričio 20 d. įvykdė vieną iš svarbiausių 2017 m. darbų, numatytų rugsėjo mėn. Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais, – sutarė nutraukti nepagrįstą geografinį blokavimą.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pasiekė politinį susitarimą nutraukti geografinio blokavimo priemonių taikymą vartotojams, norintiems internetu nusipirkti prekių arba paslaugų Europos Sąjungoje. Dėl naujųjų taisyklių suaktyvės elektroninė prekyba, o vartotojams ir įmonėms atsivers plačios galimybės augančioje Europos elektroninėje rinkoje.

Naujosiose taisyklėse numatyti trys konkretūs atvejai, kuriais nevienodų sąlygų taikymo klientams iš įvairių ES valstybių narių pagrįsti apskritai negalima ir tam nėra jokių objektyvių kriterijų.

Štai tie atvejai:

  • prekių pardavimas be pristatymo. Pavyzdžiui, nusipirkti šaldytuvą norintis klientas, gyvenantis Belgijoje, geriausią pasiūlymą rado Vokietijos interneto svetainėje. Klientas turės teisę užsisakyti prekę ir ją pasiimti iš pardavėjo patalpų arba pats pasirūpinti jos atvežimu namo;
  • elektroninių paslaugų pardavimas. Pavyzdžiui, Bulgarijoje gyvenanti klientė nori savo interneto svetainės prieglobos paslaugą pirkti iš Ispanijos įmonės. Nuo šiol ji galės registruotis, gauti tokią paslaugą ir ją nusipirkti už tokį patį mokestį, kokį moka klientai Ispanijoje;
  • tam tikroje vietoje teikiamų paslaugų pardavimas. Pavyzdžiui, italų šeima bilietus į atrakcionų parką Prancūzijoje gali nusipirkti tiesiogiai, ne per Italijos interneto svetainę.

Šiose taisyklėse nėra įpareigojimo parduoti ir jomis nederinamos kainos. Tačiau jomis sprendžiama skirtingų prieigos prie prekių ir paslaugų sąlygų problema, kai skirtumai negali būti objektyviai pagrįsti, pavyzdžiui, PVM reikalavimais arba nevienodais teisiniais reikalavimais.

Plačiau skaitykite: čia.