Alytaus įmonėms buvo pristatytos alternatyvios ginčų su vartotojais sprendimo priemonės

Daugiau kaip 20 Alytaus mieste ir rajone veikiančių įmonių bei organizacijų atstovų dalyvavo nemokamame seminare „Alternatyvios verslo ir vartotojų ginčų sprendimo priemonės Europos Sąjungoje“, kurį spalio spalio 4 d. organizavo Enterprise Europe Network, veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Šiemet tai buvo jau antras seminaras tokia tema Alytuje, Enterprise Europe Network seminarą Vilniuje ta pačia tema organizavo šių metų kovo 31 d. Alytuje vykusiame seminare dalyviams buvo pristatytos Europos Komisijos iniciatyva sukurtos teisinės pagalbos priemonės, alternatyvūs verslo ir vartotojų ginčų sprendimo būdai bei naujovės ir prievolės verslo subjektams, susijusios su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo (AGS direktyva) ir ES reglamentu dėl elektroninio ginčų sprendimo (EGS reglamentas).

Alternatyvus ginčų sprendimas – tai paprastas, greitas ir nebrangus būdas ne teisme spręsti vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus. AGS direktyva turėtų būti taikoma vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčams dėl sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš pirkimo–pardavimo ar paslaugų sutarčių (tiek elektroninių, tiek neelektroninių) visuose ekonomikos sektoriuose, išskyrus sektorius, kuriems taikoma išimtis. Taip pat pagal 2013 m. priimtą EGS reglamentą, š. m. vasario 15 d. pradėjo veikti elektroninė vartotojų ginčų, susijusių su elektroniniais sandoriais, sprendimo sistema, kuri padės vartotojams ir komercinės veiklos subjektams ne teisme spręsti ginčus, kylančius perkant internetu. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje.
Seminaro pranešimai:
Vartotojų teisių apsaugos įstatymo naujovės
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus vedėja Aida Gasiūnaitė-Stavginskienė
SOLVIT – nemokama pagalba Jūsų verslui Europoje
SOLVIT Lietuva, LR Ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų  departamento, Europos Sąjungos vidaus rinkos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Giedraitienė
Europos vartotojų centrų tinklo praktika nagrinėjant tarpvalstybinius vartotojų ginčus
VšĮ „Europos vartotojų centras“ direktorius Tomas Kybartas