2017 m. REACH vertinimas pagal REFIT programą (2017 m. REACH peržiūra)

Europos Komisija šiuo metu atlieka ES reglamento dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau – REACH) peržiūrą pagal REFIT programą, siekiant nustatyti šio reglamento tikslų įgyvendinimo pažangą.

REACH  yra Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas Nr.  1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų. Tai  pagrindinis ES teisės aktas  dėl cheminių medžiagų, apimančių medžiagas ir jų  mišinius ar esančiuose gaminiuose, skirtuose  pramoniniam, profesiniam ar individualiam naudojimui. Todėl REACH turi įtakos daugeliui pramonės sektorių ir taikomas daugumai ES įmonių, įskaitant MVĮ.
REACH reglamentas nustato aukščiausius cheminės saugos standartus visame pasaulyje. Gamintojai ir importuotojai turi įrodyti, kaip medžiaga, kurią  jie pateikia į rinką, gali būti saugiai naudojama ir praneša savo klientams apie rizikos valdymo priemones. Yra reikalaujama, kad informacijos perdavimas visoje tiekimo grandinėje užtikrintų saugų medžiagų naudojimą. Institucijos taip pat gali apriboti cheminės medžiagos naudojimą arba taikyti išankstinio leidimo procedūrą.
Informacija MVĮ apie cheminių medžiagų teisės aktus, įskaitant REACH, yra pateikta dokumente „Cheminė sauga jūsų versle. MVĮ skirtas vadovas“, kuris buvo parengtas Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) ir yra prieinamas visomis oficialiosiomis ES kalbomis tinklalapyje
https://echa.europa the original source.eu/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes

Aktualumas MVĮ
Pagal REACH mažos ir vidutinės įmonės turi tas pačias atsakomybes kaip ir didelės įmonės ir negali būti atleidžiamos nuo tam tikrų cheminės saugos reikalavimų. Tačiau REACH atsižvelgia į MVĮ specifiką įvairiais būdais, pavyzdžiui, mokesčių ir rinkliavų, mokamų Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA), sumažinimas, bandymų reikalavimų didinimas palaipsniui priklausomai nuo gamybos apimties, įvairūs registracijos terminai priklausomai nuo tonažo ir t.t. Nepaisant šių priemonių, MVĮ patiria daugiau sunkumų vykdant visas savo REACH prievoles, kuriuos siekiama išsiaiškinti.
2012 m. REACH buvo ryškiai matomas Komisijos viešoje konsultacijoje dėl 10 labiausiai apsunkinančių ES teisės aktų, skirtų MVĮ. MVĮ sunkumai buvo išsamiau nustatyti 2013 m. REACH peržiūroje, kuri įvertino pirmuosius penkerius REACH galiojimo metus. 2013 m. REACH peržiūra rekomendavo sumažinti finansinę ir administracinę naštą MVĮ, siekiant sumažinti poveikį ir padėti joms įvykdyti visas savo REACH prievoles.

Šiame 2017 m. REACH reglamento vertinime bus išnagrinėta, kiek REACH reglamentas atitinka paskirtį. Bus įvertinta, kas veikia gerai ir kas neveikia, ir bus aiškinamasi, kodėl. Taip pat bus nustatyta, ką reikia patikslinti, ir pateiktos rekomendacijos, kaip pagerinti REACH reglamento įgyvendinimą.
Atliekant REACH reglamento vertinimą pagal REFIT programą taip pat daug dėmesio bus skiriama administracinės ir finansinės naštos sumažinimui ir supaprastinimo galimybių nustatymui. Išsamesnė informacija tinklalapyje
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_env_005_reach_refit_en.pdf.

Klausimynas: 2017 m. REACH vertinimas pagal REFIT programą (2017 m. REACH peržiūra)

Prašome skirti keletą minučių ir užpildyti klausimyną tuo prisidedant prie ES teisės aktų tobulinimo. Užpildytą klausimyną iki sausio 26 d. prašome siųsti į:

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 213 64 80 (Marijus Muralis).

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu irma.taparauskiene@chamber.lt. Informaciją teikia tel. (8 37) 22 92 12 (Irma Taparauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu een@kcci.lt . Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Simona Nasickytė).

Duomenų konfidencialumas garantuojamas. Dėkojame, kad dalyvaujate apklausoje!