Viešoji konsultacija dėl 10 labiausiai smulkų ir vidutinį verslą apsunkinančių įstatymų

Europos verslo ir inovacijų tinklas (angl. Enterpise Europe Network), prisidėdamas prie Europos Komisijos iniciatyvos, kviečia įmones dalyvauti paskelbtoje konsultacijoje ir pareikšti nuomonę dėl 10 labiausiai smulkų ir vidutinį verslą apsunkinančių įstatymų.
Reglamentavimas yra būtina šiuolaikinio verslo dalis. Jis apsaugo vartotojus, darbuotojus ir aplinką. ES vidaus rinkos plėtra reikalauja minimalaus reguliavimo tam, kad funkcionuotų. Vis dėlto reglamentavimas gali sukelti tam tikrų kaštų verslui, ypatingai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios vaidina pagrindinį vaidmenį Europos augimo ir darbo vietų kūrimo procese.
Atsižvelgdama į tai, prieš keletą metų Europos Komisija į politikos kūrimo procesą įvedė „Pirmiausia galvok apie mažiausius“ (angl. Think Small First) principą: įstatymai ir politika turi būti kuriama, atsižvelgiant į tai, kad didžioji dauguma Europos įmonių yra mažos ir vidutinės.
Biurokratijos mažinimas ir siekis padėti verslininkams koncentruotis ties pagrindinėmis verslo veiklomis šiuo metu yra didžiausias prioritetas aukščiausiame ES lygmenyje. Prezidento Barroso iniciatyva Europos Komisija didina pastangas sustiprinti Europos ekonomiką ir verslo aplinką. ES imasi veiksmų, kuriais siekia sumažinti biurokratinę naštą smulkiam ir vidutiniam verslui, ypatingai mikro įmonėms, ir labiau įtraukti mažas ir vidutines įmones į įstatymų kūrimo ir administracinės naštos mažinimo progreso vertinimo procesus (COM 2011 803 final „Minimising regulatory burden for SMEs – Adapting EU regulation to the needs of micro-enterprises“). Europos Komisija šiuo metu peržiūri galiojančius ES įstatymus, siekdama nustatyti tuos teisinius aktus, kur yra galimybė labiau mažinti mažų ir vidutinių įmonių, ypatingai mikro įmonių, naštą.
Komisija prašo mažų ir vidutinių įmonių pagalbos, siekiant identifikuoti tuos įstatymus, kuriuos ji galėtų pakeisti, ir prašo nustatyti 10 labiausiai apsunkinančių ES įstatymų. Pagal Jūsų atsiliepimus šie teisės aktai bus atidžiai peržiūrėti.
Prašome užpildyti klausimyną ir iki birželio 20 d. atsiųsti jį el. paštu:
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams
(Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmonėms)
Tel.: 8 ~ 37 229212
El. paštas: jolanta.dominauskiene@chambers.lt

 

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmams
(Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmonėms)
Tel. (8 46) 390 863
El. paštas rimante.sniuolyte@chambers.lt

 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmams
(Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmonėms)
Tel.: 8~5 2135450
El. paštas: sigita.makauskaite@cci.lt

 

Įmonių konfidencialumas garantuojamas, surinkti duomenys bus perduoti Europos Komisijai ir prisidės prie tolesnio politikos formavimo.