Vieningo Europos patento sukūrimas

Visoje Europoje galiojančio vieningo patento nebuvimas ilgą laiką buvo vertinamas kaip viena iš didžiausių kliūčių sukurti tikrą vidaus rinką inovatyviems gaminiams.
Europos Parlamentas po beveik 30 metų trukusių derybų leido kurti vieningą Europos patentą. Šis sprendimas ilgalaikėje perspektyvoje leis sumažinti patentavimo kainas Europoje iki 80 proc. Mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) bus daug paprasčiau apsaugoti savo intelektinės nuosavybės teises ir konkuruoti su įmonėmis Jungtinėse Amerikos Valstijose, Japonijoje ir Kinijoje, kur patentavimo kainos yra ženkliai mažesnės.
Europos Parlamento narių priimtame pasiūlyme numatytos konkrečios priemonės skatinančios MVĮ įsigyti  patentus, tarp kurių yra vertimo išlaidų kompensavimas ir papildoma teisinė apsauga.
Europos patentas bus taikomas tik 25 ES šalyse narėse dėl Ispanijos ir Italijos atsisakymo dalyvauti. Susitarimas įsigalios nuo 2014 m. sausio 1 d. arba po mažiausiai 13 susitariančių šalių ratifikavimo (įskaitant Prancūziją, Vokietiją ir Jungtinę Karalystę).

Plačiau:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20121210IPR04506/html/Parliament-approves-EU-unitary-patent-rules

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas