Verslo ir mokslo atstovai kviečiami kreiptis dėl paramos kelionėms į tarptautinių programų 7BP, EUREKA, EUROSTARS ir Europos technologijų platformų renginius

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia verslo ir mokslo atstovus pasinaudoti galimybe gauti finansavimą kelionei į MITA koordinuojamų tarptautinių programų renginį.

Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai iš viešojo ir privataus sektoriaus gali vykti į Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų programos (7BP), Europos technologijų programos EUREKA, Europos inovacijų programos EUROSTARS informacinius renginius. Remiamos tyrėjų kelionės į minėtų paramos programų informacines dienas, skirtas naujiems kvietimams pristatyti, taip pat į idėjų muges arkonsorciumų susitikimus tarptautinių projektų paraiškoms rengti ar naujiems kontaktams užmegzti. Tokie renginiai naudingi siekiant paskatinti Lietuvos tyrėjus aktyviau dalyvauti tarptautiniuose konkursuose, gerinti paraiškų kokybę ir sėkmingų paraiškų rodiklį (šiuo metu 7BP jis siekia apie 20,6 proc.).

Lietuvos atstovai Europos technologijų platformose (ETP) turi galimybę vykti į įvairius ETP renginius ir posėdžius.Siekiant geriau suvokti, dėl kokių priežasčių atsiranda ir kaip formuojamos aktualios Europai mokslinių tyrimų temos ar technologijų plėtros sritys, kaip numatoma jas įgyvendinti, tikslinga remti Lietuvos atstovų dalyvavimą ETP veiklose. Ši informacija naudinga tobulinant nacionalines mokslinių tyrimų kryptis bei veiklas, stiprinant mokslo ir verslo partnerystę.

Parama tyrėjų kelionėms vykdoma pagal MITA administruojamą ES struktūrinių fondų projektą „Tyrėjų kompetencijos ugdymas“ (TYKU).Per 2010 m. MITA jau suteikė paramos už76,5 tūkst.Lt, buvo finansuotos33dalyvių kelionės. 2011 m. numatyta skirti apie 98 tūkst. Lt: iš jų 62,8 tūkst. Lt ETP dalyvių ir 35,3 tūkst. Lt MITA koordinuojamų tarptautinių programų dalyvių komandiruotėms.

Tarptautinių renginių, kuriuos remia MITA,sąrašas, yra nuolat atnaujinamas ir skelbiamas tinklalapyje:http://www.tpa.lt/TYKU/renginiai.htm.Paraiškos dėl kelionių finansavimo teikiamos likus ne mažiau kaip 14 dienų iki renginio pradžios.

Tyrėjai gali ir patys siūlyti jiems aktualius renginius pagal 7BP, EUREKA, EUROSTARS, ETP programų veiklas. Apie renginio finansavimo tinkamumą sprendžia MITA sudaryta darbo grupė.

Išsamesnės informacija tel. (8 5) 264 4715, el. paštu laima.bagdonaviciene@tpa.lt.

Išsamiau: http://www.ukmin.lt/lt/dokumentai/ziniasklaidai/detail.php?ID=30122.