Verslo finansavimo priemonės: Europos Sąjunga, valstybė ir privatus kapitalas

Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (Vilniaus PPAR), 2012 m. gegužės 23 d. organizavo nemokamą seminarą „Verslo finansavimo priemonės: Europos Sąjunga, valstybė ir privatus kapitalas“.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento finansinių priemonių skyriaus vedėja Inga Miliauskienė seminaro dalyvius supažindino su verslo plėtros finansavimo galimybėmis, apžvelgdama Europos Sąjungos grįžtamos finansinės paramos (finansų inžinerijos) priemones Lietuvos verslui. UAB „LitCapital Asset Management“ partneris Arvydas Saročka pristatė rizikos kapitalo fondo veiklą, investavimo į Lietuvos įmones strategiją ir artimiausius fondo veiklos planus.  KŪB „Verslo angelų fondas I“ partneris Algimantas Variakojis supažindino su angelų fondo veiklos principais, apžvelgė fondo investicijas gavusių įmonių portfelį bei potencialius sektorius. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) l.e.p. generalinis direktorius Audrius Zabotka pristatė platų teikiamų paslaugų spektrą mažoms ir vidutinėms  įmonėms, apžvelgė finansavimo priemones ir įsisavinimo pažangą bei pristatė naujoves, kurios įsigalios nuo š. m. lapkričio 1 d. AB „Šiaulių bankas“ Vilniaus regiono projektų vadovas Viktoras Budraitis pristatė smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo galimybes, pasinaudojant verslui teikiamomis banko paslaugomis.
Net keli seminaro lektoriai akcentavo, kad situacija verslo finansavimo rinkoje pasikeitė, todėl labai svarbu žinoti esamas finansavimo priemones bei jų derinimo tarpusavyje galimybes. Didžioji dalis seminaro metu pristatytų priemonių yra dalinai finansuojamos iš Europos Sąjungos fondų, todėl net ir dabar galima gauti palankias verslui finansavimo sąlygas, derinant Lietuvoje prieinamas priemones. Seminaro lektoriai dalinosi savo įžvalgomis bei vertingais praktiniais patarimais su 24 įvairių įmonių ir organizacijų atstovais, kurie taip pat pateikė jiems nemažai klausimų.
Pranešimai
Finansinės priemonės verslo plėtrai
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento finansinių priemonių skyriaus vedėja Inga Miliauskienė
„LitCapital I“ rizikos kapitalo fondo investavimo strategija ir JEREMIE programos patirtis
UAB „LitCapital Asset Management“ partneris Arvydas Saročka
„Verslo angelų fondas I“ veikla ir pirmųjų dviejų metų patirtis
KŪB „Verslo angelų fondas I“ partneris Algimantas Variakojis
INVEGA veiklos kryptys bei teikiamos paslaugos mažoms ir vidutinėms įmonėms
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ l.e.p. generalinis direktorius Audrius Zabotka
Smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo galimybės
AB Šiaulių banko Vilniaus regiono projektų vadovas Viktoras Budraitis