Ūkio ministerija pateikia vieną iš Lietuvos pirmininkavimo ES Taryboje prioritetų

 

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija kovo 12 d. kreipėsi į Lietuvos pramonininkų konfederaciją, Lietuvos verslo darbdavių konfederaciją, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją, Lietuvos verslo konfederaciją, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociaciją, Investuotojų forumą dėl Lietuvos pirmininkavimo prioritetų ES Taryboje.

Lietuva 2013 m. 11 pusm. pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai. Vienas iš Ūkio ministerijos pirmininkavimo prioritetų yra Rinkos priežiūros ir produktų saugos paketas (toliau – Paketas), kurį Europos Komisija pateikė š.m. vasario 13 d. Paketą sudaro Reglamento dėl bendrosios produktų saugos ir Reglamento dėl rinkos priežiūros projektai, Komunikatas dėl daugiamečio gaminių priežiūros Europos Sąjungoje veiksmų plano, poveikio vertinimas ir kiti dokumentai.

Pateiktuose projektuose siūloma įtvirtinti nuostatas dėl rinkos priežiūros, taip patpareigojimai ūkio subjektams, tame tarpe ir jpareigojimas nurodyti gaminio kilmės šalj, standartų naudojimas ir kt.

Su Paketo dokumentais ir papildoma informacija galite susipažinti Europos Komisijos internetiniame tinklapyje.

Šaltinis: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/lietuva/index_en.htm

Informaciją parengė:
Evelina J. Nosirevaitė
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkė