Statyba: bendroji rinka lengvina sąlygas statybos įmonėms.

Statybos įmonės norinčios plėsti savo veiklą kitoje ES šalyje turi žinoti su kokiais iššūkiais jiems teks susidurti. Įdarbinimas, aplinkosauga, darbų saugos reikalavimai gali skirtis lygiai taip pat, kaip ir reikalavimai statybinėms medžiagoms ir produktams. Europos Komisija pradėjo keletą iniciatyvų skirtų padėti įmonėms apeiti šiuos sunkumus.

Statybos pramonė turi didžiulę įtaką visos Europos ekonominei gerovei. Su šia sritimi yra susiję 10 procentų dirbančiųjų ir sukuriama 9,5 % visos ES BVP.

Deja, bet ekonominis nuosmukis turėjo didelės įtakos šiam sektoriui, darbuotojų skaičius krito daugelyje ES šalių ir ypač tai palietė Ispaniją, Airiją ir Baltijos šalis. Bendrai statybų sektorius 2008 – 2011 metų periodu ES vidutiniškai sumažėjo 16 procentų ir nuo to laiko beveik nepakito. Būtent dėl šio sektoriaus svarbos ir stagnacijos, Europos Komisija pradėjo keletą skirtingų programų, skirtų padėti šiam sektoriui.

CPR: Bendra techninė kalba

Praeityje prekybos barjerai trukdė Europos statybinių medžiagų gamintojams pasinaudoti visais bendrosios rinkos teikiamais privalumais. Tačiau 2011 metais priimtos Statybinių produktų taisyklės (CPR Construction Products Reguliation), kurios pilnai bus patvirtintos 2013 birželį, supaprastins teisinius šios srities reguliavimus. CPR sukuria bendrą techninę kalbą, kurią gamintojai naudos norėdami apibūdinti savo gaminių parametrus ir charakteristikas.

CrIP: Statybos paieškos priemonė

Europos statybos informacinė platforma (CrIP) padeda statybos įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms, prisitaikyti prie pokyčių ir pritaikyti naujus metodus ir inovacijas. CrIP veikia kaip paieškos naršyklė, tačiau jos tikslas yra su statyba susiję dokumentai viešinami viešuosiuose ES šalių tinklalapiuose. Informaciją, kurią galima rasti naudojantis šia sistema yra: mokymai ir kvalifikacijos kėlimas, energijos tausojimo metodai, aplinkosauginės technologijos, tvarios statybos priemonės, mokestinės teisės ir kiti su statyba susiję straipsniai.

Daugiau informacijos galite rasti Europos Komisijos pranešime. Kitos pranešime nagrinėjamos temos: ES veiksmų planas dėl energiją tausojančių namų; Eurokodai, arba Europos techniniai reikalavimai.

Projekto vadovas – koordinatorius
Enterprise Europe Network