Specialios Europos Komisijos MVĮ grupės apklausa dėl įmonių naudojamų serverių ir duomenų saugojimo įrangos Europos Sąjungoje

Logo-NET-LTlogo_ce-lt-rvb-hr

Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network) atlieka specialios Europos Komisijos MVĮ grupės apklausą dėl įmonių naudojamų serverių ir duomenų saugojimo įrangos ekologinio projektavimo (ekodizaino).

Įmonių naudojami serveriai ir duomenų saugojimo įranga buvo pradėti analizuoti įtraukus juos į „Ekologinio projektavimo darbų planą 2009-12” dėl potencialių ekologinio projektavimo ir / arba energijos ženklinimo priemonių taikymo.

Ekodizaino parengiamasis tyrimas (http://www.ecodesign-servers.eu/) dėl įmonių naudojamų serverių ir duomenų saugojimo įrangos buvo atliktas 2015 m. rugsėjo mėn. Konsultantai numatė tam tikrus potencialius ekodizaino reikalavimus produktams, pavyzdžiui, kiekybiniai reikalavimai aparatinės įrangos lygyje, ypač dėl vidinio maitinimo bloko efektyvumo, informacijos apie produkto charakteristikas pateikimas (tiek laukimo, tiek aktyvioje būsenoje), tam tikrų produktų eksploatavimo sąlygų arba produktuose panaudotų medžiagų efektyvumas (pakartotinis panaudojimas, perdirbimas). Šie reikalavimai serverių ir duomenų saugojimo įrangos lygyje iki 2030 metų galėtų padėti sutaupyti 17TWh.

Remiantis ekodizaino parengiamojo tyrimo rezultatais, Komisija 2015 m. spalio 1 d. pradėjo specialų serverių ir duomenų saugojimo įrangos poveikio vertinimo tyrimą, kuris truks iki 2016 m. gruodžio mėn. ir bus svarstomi keli politikos variantai – nesiimti jokių veiksmų, savireguliacija, ekodizaino reikalavimai, energijos ženklinimas ir papildomi reguliavimo metodai, pavyzdžiui, programa ,,Energijos žvaigždė“ (angl. “Energy Star programme”).

Ši apklausa padės Komisijai gauti grįžtamąjį ryšį ir įvertinti poveikį MVĮ. Rezultatai bus panaudoti formuojant galutinį politikos pasiūlymą.

Specialios MVĮ grupės klausimynas dėl įmonių naudojamų serverių ir duomenų saugojimo įrangos ES.

Užpildytą klausimyną iki 2016 m. birželio 21 d. prašome siųsti į:

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 213 64 80 (Marijus Muralis).

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu irma.taparauskiene@chamber.lt. Informaciją teikia tel. (8 37) 22 92 12 (Irma Taparauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu viktorija.miliajeva@kcci.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Viktorija Miliajeva).

Duomenų konfidencialumas garantuojamas. Dėkojame, kad dalyvaujate apklausoje!